Celîlî, Abdü’l-celîl Efendi

(d. 1520/926 - ö. 1566/974)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdü’l-celîl’dir. Yusuf adlı birinin oğludur. Akhisar’da 926/1520 tarihinde doğdu. Kanunî Sultan Süleyman devri şairlerindendir. 974/1566 tarihinde öldü. Bursalı Mehmed Tahir, (1311: 360) Celîlî’nin Abdü’l-Muhyî adında bir oğlu olduğunu, Abdü’l-Muhyî’nin Metâliü’l-Envâr adlı münşeat yazdığını söyler. Mehmed Tahir’e göre (1311: 360) Celîlî’nin, Sekr-i Sâfi ve Şerhi, Seb’atü Ebhur ve Şerhi adlı manzum iki lugatı, Zahrü’l-Âhire adlı hadis-i erbain şerhi ve Dürr-i Bahri adlı eserleri mevcuttur.

Biyografik kaynaklarda Celîlî mahlasıyla yazdığı şiirleri olduğu söyleniyorsa da bu şiirler ve adı verilen eserleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.I. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 03.04.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PERİŞAN, Vartand. 1820 - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
2HULVÎ, Hulvî Abdullah Efendid. ? - ö. 1746-47Doğum YeriGörüntüle
3FERRUHÎ, Ferruh Çelebid. ? - ö. 1537Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMSÎ, Şemseddîn Sivasîd. 1520 - ö. 1597Doğum YılıGörüntüle
5BÂLÎ ÇELEBİ, Edirnelid. 1512-1520 yılları arasında - ö. 1594'ten önceDoğum YılıGörüntüle
6ÂŞIK ÇELEBİ, Seyyid Pir Mehemmed b. Alid. 1520 - ö. 1572Doğum YılıGörüntüle
7LİVÂYÎd. ? - ö. 1566/67'de sağÖlüm YılıGörüntüle
8MEHMED, Mehmed Paşa b. Eğri Abdîd. 1514 - ö. 1566Ölüm YılıGörüntüle
9RAHÎMÎ, Abdurrahim Rahîmî Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566)Ölüm YılıGörüntüle
10REFÎKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEDÎHÎ, Mustafa Medîhî Çelebid. ? - ö. III. Murad devri (1574-1595)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KUDSÎ, Lütfî Beyzâde Mehmed Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SAMITLI HÖRÜd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MESTÇİ-ZÂDE SÂLİH EFENDİd. ? - ö. 1758Madde AdıGörüntüle
15LEVHÎ, Hasan/Hüseyin Efendid. ? - ö. 1751-52Madde AdıGörüntüle