CEVDET, Bursalı Cevdet Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Cevdet’tir. Bursa’da doğdu. Kahire’de Tabhâne-i Mısriyye nazırlığına atandı. Sultan Abdülmecîd Han’ın saltanatının (1839-1861) son yıllarında Mısır’da vefat etti (Fatîn 1271: 50; Süreyya 1311: 89).

Mehmed Tevfîk, Cevdet’in şiirlerinin meşhur olmadığını, sadece bir mecmuada müstezadına rastladığını ifade etmektedir (Kutlar vd. 2012: 169). Söz konusu müstezad, müstehcen bir üslupla kaleme alınmıştır. Fatîn Tezkiresi’nde ise bir taştiri örnek olarak verilmiştir.

Kaynakça

Cevdet.  Mecmua-i Eş’âr, Müstezâd-ı Cevdet Efendi. Millet Kütüphanesi. AE Mnz Nr. 553. vr. 34b-35a.

Ergun, Saadettin Nüzhet (1936). “Cevdet”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul. 1030-1031.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî.-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

Oğuz, F. Sabiha Kutlar, M. Çakır, H. Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik, Kâfile-i Şu’arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Taştîr'inden

Hâlıku’l-a’vâma olsun şükr ü hamd-i bî-kıyâs

Eyledi feyziyle halk-ı âlemi mesrûr-bâl

Bak nihâyet var mıdır lutf-ı cenâb-ı izzete

Kim idüp in’âm-ı âmm etdi yine irsâl-i sâl

Lafzen ü ma’nen didim târîh-i mu’cem ey Şefîk

Sen de söyle Cevdetâ bir dîgerin bâlâ-misâl

Bin iki yüz altmış senedir bil bu sâl

Eyleye sa’d Âsaf-ı zî-şâna Hak celle celâl

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 49-50.)

 

Müstezad'ından

Aldı dil-i nâlânımı bir mug-beçe dülger

Cüz’ice hat-âver

İşler keser uşşâk-ı dil-efkârına ekser

Pek kâfire benzer

Sordum adını ustasına dedi Anesti

Ol aşk ile mesti

Var mey-kede-i şevkına çek bir iki sâgar

Ol lutfuna mazhar

(Cevdet.  Mecmua-i Eş’âr, Müstezâd-ı Cevdet Efendi. Millet Kütüphanesi. AE Mnz Nr. 553. vr. 34b-35a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Doğum YeriGörüntüle
2RECEB, Sâlih Deded. ? - ö. 1717Doğum YeriGörüntüle
3Semra Özdamard. 11 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Doğum YılıGörüntüle
5RECEB, Sâlih Deded. ? - ö. 1717Doğum YılıGörüntüle
6Semra Özdamard. 11 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Ölüm YılıGörüntüle
8RECEB, Sâlih Deded. ? - ö. 1717Ölüm YılıGörüntüle
9Semra Özdamard. 11 Ocak 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560MeslekGörüntüle
11RECEB, Sâlih Deded. ? - ö. 1717MeslekGörüntüle
12Semra Özdamard. 11 Ocak 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RECEB, Sâlih Deded. ? - ö. 1717Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Semra Özdamard. 11 Ocak 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16PÂREPÂRE-ZÂDE, Ahmed Efendid. ? - ö. 1560Madde AdıGörüntüle
17RECEB, Sâlih Deded. ? - ö. 1717Madde AdıGörüntüle
18Semra Özdamard. 11 Ocak 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle