CEZBÎ, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1781/1196)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

 

Kandiye’de doğdu. Rindane ve laubali yaratılışlı idi. Ailesi ve mesleği hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1196/1781 yılında öldü. 

Kaynakça

Kılıç, Filiz (2004). “Giritli Divan Şairleri”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (32): 275-294.

Sevgi, Ahmet (1994). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi. (7-8): 33-51.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 16.11.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yeridir tâze zemîn tarh ide medhinle kalem

Münbit olmuş çün ezel ana leb-i cûy-ı kerem

 

Kîmyâdır remed-i hasrete zeyl-i nemedin

Mukle-i hûn-feşânımla ana münhasıram

 

Menhec-i Mustafavî bezm-geh-i zikrindir

Kim ola dâhil olur mest-i kerâmât-ı etem

 

Mâ’-i hayvân diyerek hâme-i Cezbî-i kesem

Olması âb-zede-i rûy-ı karâtîs-i rakam 

 

Himmet-i bâb-ı sitâyiş dedigim çeşm-i dili

Tâ ki pür-nûr ola nüh-tâk-ı sipihr-i târem

 

Bir dür-i silsile-i nûr-ı sevâd-ı a’zam

Sellimû sallû alâ cûd-ı nebiyyü’l-ekrem

(Sevgi, Ahmet (1994). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi. (7-8): 33-35.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NAZMİ, İsmaild. 1826 - ö. 1901Doğum YeriGörüntüle
2BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Doğum YeriGörüntüle
3NAKŞÎ, Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 23 Mayıs 1757Doğum YeriGörüntüle
4NAZMİ, İsmaild. 1826 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Doğum YılıGörüntüle
6NAKŞÎ, Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 23 Mayıs 1757Doğum YılıGörüntüle
7NAZMİ, İsmaild. 1826 - ö. 1901Ölüm YılıGörüntüle
8BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Ölüm YılıGörüntüle
9NAKŞÎ, Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 23 Mayıs 1757Ölüm YılıGörüntüle
10NAZMİ, İsmaild. 1826 - ö. 1901Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NAKŞÎ, Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 23 Mayıs 1757Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NAZMİ, İsmaild. 1826 - ö. 1901Madde AdıGörüntüle
14BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Madde AdıGörüntüle
15NAKŞÎ, Çıkrıkçı Şeyh Mustafa Efendid. ? - ö. 23 Mayıs 1757Madde AdıGörüntüle