CEZBÎ, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1196/1781)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 

Kandiye’de doğdu. Rindane ve laubali yaratılışlı idi. Ailesi ve mesleği hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. 1196/1781 yılında öldü. 

Kaynakça

Kılıç, Filiz (2004). “Giritli Divan Şairleri”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (32): 275-294.

Sevgi, Ahmet (1994). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi. (7-8): 33-51.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 16.11.2013
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yeridir tâze zemîn tarh ide medhinle kalem

Münbit olmuş çün ezel ana leb-i cûy-ı kerem

 

Kîmyâdır remed-i hasrete zeyl-i nemedin

Mukle-i hûn-feşânımla ana münhasıram

 

Menhec-i Mustafavî bezm-geh-i zikrindir

Kim ola dâhil olur mest-i kerâmât-ı etem

 

Mâ’-i hayvân diyerek hâme-i Cezbî-i kesem

Olması âb-zede-i rûy-ı karâtîs-i rakam 

 

Himmet-i bâb-ı sitâyiş dedigim çeşm-i dili

Tâ ki pür-nûr ola nüh-tâk-ı sipihr-i târem

 

Bir dür-i silsile-i nûr-ı sevâd-ı a’zam

Sellimû sallû alâ cûd-ı nebiyyü’l-ekrem

(Sevgi, Ahmet (1994). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi. (7-8): 33-35.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Doğum YeriGörüntüle
2RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
3RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
4BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Doğum YılıGörüntüle
5RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
7BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Ölüm YılıGörüntüle
8RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEDRÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1761/62Madde AdıGörüntüle
14RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
15RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle