ÇİRKİNÎ, Mahmud

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Çirkinî'nin hayatı hakkında yeterince bilgi bulunmamaktadır. Sadeddin Nüzhet Ergun, M. Fahreddin Saltkan'ın verdiği bilgiye dayanarak âşığın Ahıskalı olduğunu söyler (yty: 1114). Âşığın asıl adı Mahmud’dur. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Şiirlerinden anlaşıldığı kadarıyla Ahıska’nın Rus istilasına uğradığı tarihte (1828) çok yaşlı bulunmaktadır. Fuzulî gibi o da itibar edilmeyen bir mahlasla şiir yazmıştır. Bu durumu bir şiirinde: “Baktım ki dünyada ham ad kalmamış/ Ol sebebden Mahmud Çirkinî aldı” diyerek ifade etmiştir (TDEA 1998: 150). 

 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty). Türk Şairleri 3. yyy.

Kırzıoğlu, Fahreddin (1966). "Ahıskalı 14 Halk Şairimizden Birer Parça", Türk Kültürü. (47): 1012-1026.

“Çirkinî” (1998). Tük Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 150.


 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Öğütleme

Ey gönül öyle bir mesnede er ki,

Diyeler: Âlemin görkünü aldı.

Binbir gönül kazan, söylensin dilde:

“Dost tuttu el, günü; erkini aldı.”

 

Baldudak’tan kendin ırağ eylegil,

Gıybetsiz bir yerde durağ eylegil,

Hercâyî güzelden ferâğ eylegil,

Görürsen ki senin terk’ini aldı.

 

Bir bağa varsan ki, bârı olmamış,

Eldeğme birine, haddin bulmamış,

Bakdım ki, dünyâda “ham ad” kalmamış,

Ol sebebden Mahmud, Çirkinî aldı.

“Çirkinî” (1998). Tük Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 150.

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Doğum YeriGörüntüle
2RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHRÎ, Şerifd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Doğum YılıGörüntüle
5RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEHRÎ, Şerifd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Ölüm YılıGörüntüle
8RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHRÎ, Şerifd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEHRÎ, Şerifd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Madde AdıGörüntüle
14RUHANİ, İosep-Mose Beridzed. ? - ö. 1857 ?Madde AdıGörüntüle
15ŞEHRÎ, Şerifd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle