CÜDAYÎ-İ ACEM

(d. -/- - ö. 1541-42/948)
Divan Şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Buharalıdır. Önceleri bulunduğu memlekette şairlerle ve aydınlarla birçok konuda istişare ve sohbetlerde bulunmuş, hoş sohbet, hikmete talip bir kimse iken, vatanını terk ederek Anadoluya gelmiş, ilim erbabının hizmetine girmiştir. Bir müddet sonra taun hastalığından vefat etmiştir. Tezkireci Ahdî'ye göre şairlik yönü güçlüdür. Gülşen-i Şu'ara müellifi Ahdî ile dostluklarının olduğu tezkirede kayıtlıdır. Bu dostluğa istinaden Ahdî onun ölümüne aşağıdaki Farsça tarih kıt'asını yazmıştır:

Şâ’ir-i hoş-gû Cüdâyî ân ki boved

Sohbet-i pâkîzeeş kuvvet-i revân

Behr-i u târih-i ‘Ahdî gofte şod

Veh Cüdâyî kerd rıhlet ez cihân (Ey güzel söz şiirler söyleyen şair Cüdayi, senin hoş sohbetin ruha kuvvet verir. Ahdi onun ölümüne şu tarihi söyledi; Cüdâyî ne yazık ki bu dünyadan göç etti).

Gülşen-i Şuara'da bir Farsça beyiti kayıtlıdır.

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. SÜLEYMAN SOLMAZ
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KÂSIMZÂDE, Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Doğum YeriGörüntüle
2NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendid. ? - ö. 1751-52Doğum YeriGörüntüle
3EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Doğum YeriGörüntüle
4KÂSIMZÂDE, Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Doğum YılıGörüntüle
5NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendid. ? - ö. 1751-52Doğum YılıGörüntüle
6EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Doğum YılıGörüntüle
7KÂSIMZÂDE, Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Ölüm YılıGörüntüle
8NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendid. ? - ö. 1751-52Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Ölüm YılıGörüntüle
10KÂSIMZÂDE, Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendid. ? - ö. 1751-52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13KÂSIMZÂDE, Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Madde AdıGörüntüle
14NAZÎMÂ, Rahmetullâh Efendid. ? - ö. 1751-52Madde AdıGörüntüle
15EMÎR SULTÂN, Şemseddîn, Muhammed bin Alî, Şeyh Seyyid Muhammed Buhârî, Emîr Buhârîd. 1368-69 ? - ö. 1429-30Madde AdıGörüntüle