DÂÎ, Derviş Dâî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Ayas Paşa’nın oğullarından Ahmed Bey’in dadısının oğludur. Derviş yaratılışlı, marifet sahibi bir kişidir. Aynı zamanda hattattır, Sülüs ve nesih yazıda ustadır. Ahmed Bey’in vefatı üzerine şu tarihi söylemiştir;

Dirîg ol nev-cevânı bu cihândan

Ecel peyki irişüp kıldı da’vet

Tevekkül eyleyüp ol dem Hudâya

Fenâdan çün bekâya itdi rıhlet

Du’âlar idüp ana cân u dilden

Didüm târîh ola rûhına rahmet (926) (Sungurhan 2009: 297)

Tuhfe-i Hattâtîn, ölüm tarihi tam olarak belli olmayan şairin, 970/1562 yılında hayatta olduğunu belirtir (İnal 1928: 201). 

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 05.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.3. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 05.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Doğum YeriGörüntüle
2AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
3Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Doğum YılıGörüntüle
5AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
9Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64MeslekGörüntüle
11AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891MeslekGörüntüle
12Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÎ, Subhî-zâde Abdullâhd. ? - ö. 1763/64Madde AdıGörüntüle
17AHMED VEFİK PAŞAd. ? - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
18Özgür Göreçkid. 04 Nisan 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle