DÂNİŞ, Hatibzâde Ahmed Dâniş Efendi

(d. ?/? - ö. 1778-79/1192)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hatibzâde Ahmed Dâniş Efendi, Karagümrük'teki Nişancı Mehmet Paşa Camii hatibinin oğludur. Bu sebeple "Hatibzâde" unvanıyla anıldı. Genç yaşta eğitimine başladı ve mülazım oldu. Mehmet Râgıb Paşa'nın reisülküttaplığını yaptı. Paşa'nın maiyetinde Kahire'ye gitti. Râgıb Paşa vezir olduğunda kapıcılar kethüdası oldu. 1172/1758-59 yılında  kapıcıbaşı, ardından sipahiler ağası oldu. Daha sonra Kahire darbhanesi emaneti görevine getirildi. İki sene kadar Isakçı Anbarı eminliği görevinde bulundu. Daha sonra azledildi. 1192 /1778-79 yılında vefat etti. Midilli'de medfundur.

Kaynaklarda, şiir ve inşada yetenekli bir şahsiyet olarak tanıtılır. Fakat elde şiir örneğine rastlanmamıştır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1985). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı. Ankara: AKM Yay. 96-97.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 1/266.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.08.2014

Eserlerinden Örnekler