DÂVÛD, Dâvûd Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Süleymân Dede adında bir zatın oğlu olan Dâvûd, Antakya’da doğdu. Ailesi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Zincirkıran Mehemmed Dede (ö. ?)’ye intisap etti ve onun hizmetinde tahsil gördü. Şeyhinin vefatı üzerine seyahatlere çıktı. Seyahatlerinden birinde Alî Mest Sultân adında biriyle Buhara’dan Anadolu’ya geldi. Daha sonra seyahatlerini tamamlayarak Kudüs civarındaki Mevlevî zaviyesinde inzivaya çekildi. İnzivadayken Konya Mevlânâ Dergâhı çelebisi tarafından Mısır Mevlevîhanesi şeyhliğine atandı ve ömrünün sonuna kadar burada şeyhlik yaptı. Bu süre boyunca Mısır Mevlevî dergâhı, ariflerin ve âlimlerin toplandığı bir mekân haline geldi. Dâvûd Dede, Sultân I. Bâyezîd devrinde (sal. 1389-1402) hayatta idi. Dâvûd’un eser kaleme alıp almadığı bilinmemektedir. Hakkındaki sözlerinden şairliğini beğendiği anlaşılan Esrâr Dede’nin (Genç 2000: 189) bildirdiğine göre Dâvûd, pek çok ilimde geniş bilgi sahibi biri ve Farsça şiir söylemede kâmil bir şairdi. Onun aşağıdaki şiiri de aruza ve dile hâkimiyetini göstermektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 03.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Süleymân-ı zamânun mûr-ı miskînin alup Dâvûd

Masâf-ı dîv-i nefsünde zirih-pûş-ı tecerrüd ol

Bedendür taht-ı ber-bâdı hıred Âsaf gönül mühri

Bu esbâb-ı sa’âdetle şeh-i mülk-i teferrüd ol

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 190.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Kunt, Bekir Sıtkıd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Doğum YeriGörüntüle
2Yalkın, Sabahattind. 11 Mart 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraDoğum YeriGörüntüle
4Kunt, Bekir Sıtkıd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Doğum YılıGörüntüle
5Yalkın, Sabahattind. 11 Mart 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraDoğum YılıGörüntüle
7Kunt, Bekir Sıtkıd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Ölüm YılıGörüntüle
8Yalkın, Sabahattind. 11 Mart 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraÖlüm YılıGörüntüle
10Kunt, Bekir Sıtkıd. 1905 - ö. 8 Mart 1959MeslekGörüntüle
11Yalkın, Sabahattind. 11 Mart 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraMeslekGörüntüle
13Kunt, Bekir Sıtkıd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Yalkın, Sabahattind. 11 Mart 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Kunt, Bekir Sıtkıd. 1905 - ö. 8 Mart 1959Madde AdıGörüntüle
17Yalkın, Sabahattind. 11 Mart 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEHDÎd. ? - ö. 1520\'den sonraMadde AdıGörüntüle