DÂVÛD, Dâvûd Dede

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Süleymân Dede adında bir zatın oğlu olan Dâvûd, Antakya’da doğdu. Ailesi hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Zincirkıran Mehemmed Dede (ö. ?)’ye intisap etti ve onun hizmetinde tahsil gördü. Şeyhinin vefatı üzerine seyahatlere çıktı. Seyahatlerinden birinde Alî Mest Sultân adında biriyle Buhara’dan Anadolu’ya geldi. Daha sonra seyahatlerini tamamlayarak Kudüs civarındaki Mevlevî zaviyesinde inzivaya çekildi. İnzivadayken Konya Mevlânâ Dergâhı çelebisi tarafından Mısır Mevlevîhanesi şeyhliğine atandı ve ömrünün sonuna kadar burada şeyhlik yaptı. Bu süre boyunca Mısır Mevlevî dergâhı, ariflerin ve âlimlerin toplandığı bir mekân haline geldi. Dâvûd Dede, Sultân I. Bâyezîd devrinde (sal. 1389-1402) hayatta idi. Dâvûd’un eser kaleme alıp almadığı bilinmemektedir. Hakkındaki sözlerinden şairliğini beğendiği anlaşılan Esrâr Dede’nin (Genç 2000: 189) bildirdiğine göre Dâvûd, pek çok ilimde geniş bilgi sahibi biri ve Farsça şiir söylemede kâmil bir şairdi. Onun aşağıdaki şiiri de aruza ve dile hâkimiyetini göstermektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. NİLGÜN AÇIK ÖNKAŞ
Yayın Tarihi: 03.08.2014
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a

Süleymân-ı zamânun mûr-ı miskînin alup Dâvûd

Masâf-ı dîv-i nefsünde zirih-pûş-ı tecerrüd ol

Bedendür taht-ı ber-bâdı hıred Âsaf gönül mühri

Bu esbâb-ı sa’âdetle şeh-i mülk-i teferrüd ol

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 190.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2REMZÎ, Mustafa Remzî Efendid. ? - ö. 4 Ekim 1689Doğum YeriGörüntüle
3İZZET, Attaroğlu İzzet Efendid. 1865 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5REMZÎ, Mustafa Remzî Efendid. ? - ö. 4 Ekim 1689Doğum YılıGörüntüle
6İZZET, Attaroğlu İzzet Efendid. 1865 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8REMZÎ, Mustafa Remzî Efendid. ? - ö. 4 Ekim 1689Ölüm YılıGörüntüle
9İZZET, Attaroğlu İzzet Efendid. 1865 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?MeslekGörüntüle
11REMZÎ, Mustafa Remzî Efendid. ? - ö. 4 Ekim 1689MeslekGörüntüle
12İZZET, Attaroğlu İzzet Efendid. 1865 - ö. 1913MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REMZÎ, Mustafa Remzî Efendid. ? - ö. 4 Ekim 1689Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İZZET, Attaroğlu İzzet Efendid. 1865 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Antakyalıd. 1846-47 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17REMZÎ, Mustafa Remzî Efendid. ? - ö. 4 Ekim 1689Madde AdıGörüntüle
18İZZET, Attaroğlu İzzet Efendid. 1865 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle