DE'BÎ/DÂYÎ, Hüseyin Beşe, Hüseyin De'bî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1049/1639-40)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kefe'de doğan şairin asıl adı Hüseyin Beşe'dir. Şeyhî, Hüseyin Çelebi olarak kaydedilmiştir. (Özcan 1989:91). Yeniçeri şairlerdendir. Mahlası Rıza Tezkiresi'nde Dâyî; Tuhfe-i Nâilî'de De'bî olarak geçmektedir. (Kurnaz-Tatçı  2001: 1110/268; Zavotçu 2009: 130). 1049/1639-40'da İstanbul'da vefat etti. (Kurnaz 2001: 1110/268; Altun 1997: 30) ve oraya defnedildi. (Zavotçu 2009: 130)

Bilgisi yanında şiir ve inşasıyla da tanındı.(Zavotçu 2009: 130)

 

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri, Vakâyiü’l-Fuzalâ. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi, (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.01.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Nukre-i eşki çıkar dâ'im gözinden surhfâm

Var ise kullâbdır agyâr-ı bed-hû dostum

(Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Rıza Tezkiresi(İncelenme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı. 131.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40Doğum YeriGörüntüle
2BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
3HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Doğum YeriGörüntüle
4ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40Doğum YılıGörüntüle
5BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Doğum YılıGörüntüle
6HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Doğum YılıGörüntüle
7ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40Ölüm YılıGörüntüle
8BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Ölüm YılıGörüntüle
9HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Ölüm YılıGörüntüle
10ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40MeslekGörüntüle
11BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
12HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616MeslekGörüntüle
13ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞERÎFÎ, Seyyid Abdülkerim Efendid. ? - ö. 1639-40Madde AdıGörüntüle
17BEKÂYÎ, Hatîb-zâde Abdülbâkî Bekâyî Deded. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
18HAYDAR-ZÂDE, Şeyh Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1616Madde AdıGörüntüle