DEBÎR, Mirza Muhammed

(d. ?/? - ö. 1229-30/1814)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Gürcü asıllı olup İran yakınlarındaki Karabağ'da doğdu. Asıl adı Mirza Muhammed Debîr'dir. Farsça kâtipliğiyle görevliydi. 1229-30/1814 yılında vefat etti.

Şiirde Debîr mahlasını kullandı. Türkçe ve Farsça şiirleri vardır. Hatîbî eserinde şairin Farsça kaside ve gazelinden örneklere yer vermiştir. Râgıp Paşa'nın "uydurmuş" ve Hâkî Efendi'nin de "bakar" redifli gazeline nazire yazdı. Kitabet ve inşa sanatında yeteneği ve güzel yazıda ustalığıyla tanındı (Akkuş 2008: 128-132).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.04.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Debistân-ı melâhatda ele tâ-hâme uydurmuş

Ben-i bî-çâre katline aceb bir nâme uydurmuş

Mutarrâ zülfünü tarf-ı binâ-keş sende gördükde

Didi hattât-ı devrân anı bir hoş lâme uydurmuş

Ne âfetdir o şûh-ı çeşm-i şîrîn-kâr kim her dem

Yerinde perde-i dilden kadine câme uydurmuş

Perîşân etmege akd-i nizâm-ı âşıkı her gün

Perîşân zülfü ile bir diğer hengâma uydurmuş

Kara giymiş o günden âşık-ı bî-çâre kim cânân

Hudûd-ı mülk-i Rûmî’sin sevâd-ı şâma uydurmuş

Kad ü haddeyni çün serv-i gül-i hamrâya benzetmiş

Şarâb-ı la'lini hem bâde-i gül-fâma uydurmuş

Debîrâ bilmezin [ben] ki ne itmiş senin hakkında

Yine ol la'l-i güher-bârını düşnâma uydurmuş

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 130.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Doğum YeriGörüntüle
2SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Abdürehim Esedoğlu Hakverdiyevd. 4 Mayıs 1870 - ö. 12 Aralık 1933Doğum YeriGörüntüle
4MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Doğum YılıGörüntüle
5SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Abdürehim Esedoğlu Hakverdiyevd. 4 Mayıs 1870 - ö. 12 Aralık 1933Doğum YılıGörüntüle
7MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Ölüm YılıGörüntüle
8SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Abdürehim Esedoğlu Hakverdiyevd. 4 Mayıs 1870 - ö. 12 Aralık 1933Ölüm YılıGörüntüle
10MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?MeslekGörüntüle
11SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Abdürehim Esedoğlu Hakverdiyevd. 4 Mayıs 1870 - ö. 12 Aralık 1933MeslekGörüntüle
13MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Abdürehim Esedoğlu Hakverdiyevd. 4 Mayıs 1870 - ö. 12 Aralık 1933Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Madde AdıGörüntüle
17SARI ÂŞIKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Abdürehim Esedoğlu Hakverdiyevd. 4 Mayıs 1870 - ö. 12 Aralık 1933Madde AdıGörüntüle