DELİ BURAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Alimcan Yatağanoğlu’nun Dedemin Cöngünden adlı eserinden Deli Buran’ın varlığı tespit edilebilmektedir. Çoğu 19. asır şairlerinden olan ve Alevi- Bektaşi neş'esiyle yazan şairlerin isimlerinin yer aldığı bu cönkte adı geçen Deli Buran'ın da 19. asırda yaşamış olabileceği söylenebilir. Cöngün Türkçeye aktarımında bazı yanlışlıklar dikkati çeker. Âşığın Deli Buran, mahlaslı bir nefesine yer veren Yatağanoğlu'na göre pek dışarıya çıkmamış olacak ki başka kaynaklarda onun hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Burada verilen nefesin şekli ölçülere uymamaktadır. Bu durumun yazımdan mı yoksa aslından mı kaynaklandığına dair kesin bir şey söylemek mümkün değildir (Alimcan 2002: 183). Âşığın ne zaman ve nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir. 

Kaynakça

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

(…) Ayan ettim kulhuvallahu ehad

İlmin deryasına daldım

Li yevmi Allahu Samed

Dizedir irfana oturdum

Şahım Haydar-ı kerrâr

Hakk’a kul olayım dersen pirin dergahına yalvar

Lem yelüd senden hasıldır okunur Kur’an

İle tecelliye baş indirip ser verip devran

Eyle Sıddık ile özün bağlayıp mürşide varan eyle

Dize diz irfana oturdum

Şahım Haydar-ı Kerrar

Hakk’a kul olayım der isen

Pirin dergâhına yalvar

İlim yolda okunur bu manayı herkes bilmez

Al evladı nurdan hâsıldır

Onların ervâhı ölmez

Sıdk ile Hakk’ı sevenler billah cehennem görmez

Dize diz irfana oturdum

Şahım Haydar-ı Kerrâr

Hakk’a kul olayım dersen pirin dergahına yalvar

Velem yelüd le hu okunur bunda bin bir mana var

Ulu Hakk’a (…) isen gel bunun masını ver

Nâdân işi cehp edersen mürşidin zarına dur

Hakk’a kul olayım dersen

Pirin dergahına yalvar

Kurven ehedu sefilim Hakk’a şükür eyledim

İndim aşkına ummanında deryasına boyladım

Deli Buran der ki dört kitabın ahrın yazdım

Hatmeyledim diz dize irfana oturdum şahım

Haydar-ı kerrar Hakk’a kul olayım dersen pirin dergahına yalvar

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cöngünden Alevi-Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 183-184.