DEM’Î, Yûsuf

(d. 1844/1260 - ö. 1862/1279)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Yûsuf olan Dem'î, 1260/l844 tarihinde Edirne'de Yeni İmâret sem­tinde, Sultan Bayezid Mahallesi'nde dünyaya geldi. Edirne Askerî İdâdî'sini bitirdikten sonra İstanbul'a giderek burada Harbiye mektebine girdi. Bu okulun üçüncü sınıfında iken 19 yaşlarında 1279/l862 tarihinde İstanbul'da vefat etti (Ergun 1936-1945: 1152 ).

Şiirlerinden bir beyit Riyâz-ı Belde-i Edirne'de kayıtlıdır.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (1995). Edirne Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Bozkurt Matbaası.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). "Dem'i". C. 2. İstanbul: Dergah Yay. 231.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Şafak gibi kızıl kan aglasam ol meh-likâ gelmez

Gözüm Mirrîh sıfatında kalıpdır kim ziyâ gelmez

(Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Bozkurt Matbaası.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
2ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
3DÜRRÎ, Acem-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NİYÂZÎ, Ahmed Niyâzî Efendi, Serezlid. 1844 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Mustafa Nûrî Bey, Maraşlıd. 1844 - ö. 1906Doğum YılıGörüntüle
6MAHCÛBÎ, Hovhannesd. 1844 - ö. 1898-1899Doğum YılıGörüntüle
7REŞÎD, Kırîmî-zâde Ahmed Reşîd Efendid. ? - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI, Kıbrısî-zâde Şeyh İsmâil Hakkı Efendid. 1785 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMİLÎd. ? - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
10Kemal Demireld. 9 Eylül 1926 - ö. 4 Kasım 2009MeslekGörüntüle
11Emin Bülentd. 13 Mart 1886 - ö. 29 Kasım 1942MeslekGörüntüle
12Tarık Binatd. 1915 - ö. 2001MeslekGörüntüle
13NASFET, Ahmed Rızâ Nasfet Efendid. 1792 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CÂVİD, İstanbullud. ? - ö. 1834Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CENÂNÎ, Cenânî Çelebid. ? - ö. 1592-93Madde AdıGörüntüle
17BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Madde AdıGörüntüle
18REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1733-34Madde AdıGörüntüle