DERDÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mecma’u’n-Nezâ’irde ve Pervâne Bey Mecmuası’nda birer gazeli bulunan bu şairin hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Nazireleri 15. yüzyılın ortalarında yaşamış şairleri tanzir olduğundan hareketle 15. yüzyılın ikinci yarısı veya 16. yüzyılda yaşamış olabileceğini tahmin etmek mümkündür. 1530’da derlenen Edirneli Nazmî’nin mecmuasında şiirleri bulunduğuna göre, Sadettin Nüzhet Ergun’un, tezkirelerde yer almayan bu şairin yüzyılın son yarısında yaşadığı tahmini doğru olmasa gerekir.

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. 1154.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]

Köksal, M. Fatih (2002). “Derdî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 48.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Nr. 406, vr. 127a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 06.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

  Gazel

  Göricek dil yüzüñi aklı gidüp âh didi

 Ne perîsin ki göründüñ baña nâ-gâh didi

 Çekdi dil sînesine şerhalar abdâl oluban

 Baş açup geydi nemed ışk ile yâ şâh didi

 İrişen hâk-i derine güzelüm sen güzelüñ

 Sidreden âli durur uşbu nazargâh didi

 Ehl-i dil vasf idicek hüsnüñi ey zühre-cebîn

 Şeb diyüp sünbülüñe gül yüzüñe mâh didi

 Bir elif yazdı kadüñ lutf ile hattât-ı ezel

 Eñegüñ çâhını hâ yazdı gören âh didi

 Her gazel kim lebi vasfında didüm sen sanemüñ

 Rûh-ı Kudsî işidüp sellemehu’llâh didi

 Sundı çün câm-ı safâdur diye meclisde lebi

 Öpüp el başa koyup yarıcuñ Allâh didi

(Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf. [erişim tarihi: 20.03.2013]. 2823.)