DERTLİ, Köse Receb

(d. ?/? - ö. 1911/1329)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkında tek bilgi A. Hilmi Yücebaş’ın Tekirdağlı Şairler kitabında bulunup buradan Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ne de alınmıştır. “Dertli” mahlaslı şiirler yazan Köse Recep, Tekirdağ’da doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. 70 yaşlarında iken H. 1329 (M.1911) yılında Tekirdağ’da ölmüştür. Bütün hayatı arzuhalcilikle geçiren şair, nüktedan bir kimse olup nazirecilik alanında ün yapmıştır. Elde bulunan bir gazeline göre alevi-meşrep bir şair olduğu söylenebilir (Oy 1995: 185)

Kaynakça

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A.Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası. 

“Köse Recep” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi C.5. İstanbul: Dergâh Yay. 420.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 27.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Âşık-ı sâdık muhibb-i Mustafa derler bize

Derd ile gayret-keş-i âl-i abâ derler bize

 

Bir gürûhuz sorsalar ey kavm siz kimlersiniz

Tâbi-i şâh-ı vilâyet Murtaza derler bize

 

Aşk ile tigler çekip a’dâya karşı durmuşuz

Ol sebebden kavm-i Sufyân eşkiyâ derler bize

 

Cân u baştan geçmişiz biz ol imâmın aşkına

Bende-i şâh-ı şehid-i Kerbelâ derler bize

 

Gerçi Dertli’yem benim derdim yetimler derdidir

Çek elini ey tabibâ bî-devâ derler bize

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 185.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
2SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Doğum YeriGörüntüle
3NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Doğum YeriGörüntüle
4HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
5SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Doğum YılıGörüntüle
6NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Doğum YılıGörüntüle
7HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
8SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Ölüm YılıGörüntüle
9NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Ölüm YılıGörüntüle
10HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883MeslekGörüntüle
11SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97MeslekGörüntüle
12NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769MeslekGörüntüle
13HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
17SUBHÎ, Subhî Ahmed Efendid. ? - ö. 1696-97Madde AdıGörüntüle
18NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Madde AdıGörüntüle