DERUN ABDAL

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan âşığın asıl adı bilinmemekle birlikte tespit edilebilen şiirlerinde Derun Abdal mahlasını kullandığı görülmektedir. 18. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen âşık, Bektaşi tarikatına mensuptur. Nefesleri dışında herhangi bir eserine rastlanılmayan Derun Abdal'ın şiirlerinde yalın bir söyleyişe sahip olduğu görülmektedir. Şiirlerinde Kızıl Deli Sultan lakabıyla tanınan Seyyid Ali Sultan'a olan bağlılığını da dile getirmektedir. On İki İmam inancı, Hazret-i Muhammed'e ve Hazret-i Ali'ye, Ehl-i Beyt'e bağlılık şiirlerinin temel konusu olup şairin bu inanç hususlarını sade ve samimi, anlaşılır bir dille işlediği görülmektedir.

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1949). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Erverdi, Ezel vd. (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi: Devirler, İsimler, Eserler, Terimler: Cilt: 2. İstanbul: Dergâh Yay.

Kocatürk, Vasfi Mahir (1968). Tekke Şiiri Antolojisi. Ankara: Edebiyat Yayınevi.

Necdet, Ahmet (1997). Tekke Şiiri, Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Özkan, Abdullah (2003). Başlangıçtan Cumhuriyete Türk Şiiri Antolojisi: Cilt 4. İstanbul: Boyut Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: BÜNYAMİN TAN
Yayın Tarihi: 26.09.2014

Eserlerinden Örnekler

 Nefes

  Gel gönül mülküne gir nazar eyle
  Mahabbet arz eder hâllerimiz var
  Ayni cem bugün aşk-ı yâr ile
  Hakk’a doğru gider yollarımız var

  Rehberim Muhammed, mürşidim Ali
  Hacım Sultan On iki İmam gülü
  Gönüller aynası Şah Kızıl Deli
  Okuruz ismini dillerimiz var

  Müminin Kâbesi gönül evidir
  Kudret Hazinesi Hakk’ın yeridir
  Pirim cansız duvarları yürütür
  Balım Sultan gibi ballarımız var

  Âşık olan aşkın yolundan anlar
  Gerçekler çırağı sabahtan yanar
  Bu pir meydanıdır aç olan doyar
  Susuzlar kandırır göllerimiz var

  Kırklar meclisinde selman içinde
  Fatma Ana huri gılman içinde
  Ayni cemde bugün devran içinde
  Derun Abdal gibi kullarımız var

Ergun, Sadettin Nüzhet (1949). Onyedinci Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi. 108-109.