DERVİŞ ÇELEBİ, Kestelli/Köstendilli Mustafeyn-zâde

(d. ?/? - ö. III. Murad dönemi ortaları/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirnelidir. Hasan Çelebi Tezkiresi’nde (Eyduran-Sungurhan 2009: 314) Kestelli/Köstendilli Mustafası olarak bilinen bir kadının oğlu olarak gösterilir. Sehî Tezkiresi’nde (İsen 1998: 253) ise Kestelli Mustafa adıyla bilinir, ibaresi vardır. III. Murad dönemi ortalarında vefat etti.

Kaynakça

 

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya Sicill-i Osmanî. C.6. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. [19.07.2014].

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen , Mustafa (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Bihişt. Ankara: Akçağ Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. 4.C. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 17.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Kadd-i dil-cûyun hayâli dîde-i hun-âbda

Gûyiyâ bir serv-i ra’nâdur kenâr-ı âbda

Düşdi gönlüm yine bir ruhları berg-i semene

Râstî şîve ider kâmeti serv-i çemene

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0.[erişim tarihi: 19.07.2014]. 314.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAZLÎ, Fazlullâh Fazlî, Leng Fazlîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ (ELÎFÎ), Elîfîzâde Feyzullâh Efendid. ? - ö. 20 Haziran-19 Temmuz 1765Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Doğum YeriGörüntüle
4FAZLÎ, Fazlullâh Fazlî, Leng Fazlîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
5FEYZÎ (ELÎFÎ), Elîfîzâde Feyzullâh Efendid. ? - ö. 20 Haziran-19 Temmuz 1765Ölüm YılıGörüntüle
6ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Ölüm YılıGörüntüle
7FAZLÎ, Fazlullâh Fazlî, Leng Fazlîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8FEYZÎ (ELÎFÎ), Elîfîzâde Feyzullâh Efendid. ? - ö. 20 Haziran-19 Temmuz 1765Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10FAZLÎ, Fazlullâh Fazlî, Leng Fazlîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11FEYZÎ (ELÎFÎ), Elîfîzâde Feyzullâh Efendid. ? - ö. 20 Haziran-19 Temmuz 1765Madde AdıGörüntüle
12ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Madde AdıGörüntüle