DERVÎŞ, Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1824/1240)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Es-Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendi'dir. Şiirlerinde Dervîş mahlasını kullandı. Ârif Hikmet (Çınarcı 2007: 51)’te Seyyid Mehmed Dervîş Efendi olarak geçen şair, Tuhfe-i Nâilî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 278)’de Mehmed Es‘ad Derviş Efendi, Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 415)’de Seyyid Derviş Mehmed Emin Efendi olarak kayıtlıdır. Nuruosmaniye hatibi Halepli Hacı Hüseyin Efendi’nin oğlu olduğundan Nuruosmaniye Hatibizâde olarak tanındı. Medrese öğrenimini tamamladıktan ve gerekli imtihanları verdikten sonra icazet aldı ve müderris oldu. Sonra Haremeyn Müfettişi oldu, Üsküdar kadılığı yaptı. Edirne payesini aldı. 1239/1823 yılında Medîne-i Münevvere kadısı oldu. Bu görevde iken 1240/1824-25 yılında vefat etti. Mezarı Medine’dedir.

Ârif Hikmet'e göre Mecmû'a-i Eş'âr'ı, âdâbdan bahseden bir Risale’si ve Arâyis-i Hâdimî üzerine bir şerhi vardır (Ârif Hikmet Tezkiresi: 22). Kaynaklarda eserlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 415.

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi, AE Tarih. Nr. 789.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 21.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 99.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 278.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MEHMET ARSLAN - BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Doğum YeriGörüntüle
2küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Doğum YeriGörüntüle
3SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
4İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Doğum YılıGörüntüle
6SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Ölüm YılıGörüntüle
8küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Ölüm YılıGörüntüle
9SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904MeslekGörüntüle
11küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019MeslekGörüntüle
12SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900MeslekGörüntüle
13İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İSMET EFENDİ, Fındıklılıd. 1845 - ö. 1904Madde AdıGörüntüle
17küçük İskenderd. 28 Mayıs 1964 - ö. 3 Temmuz 2019Madde AdıGörüntüle
18SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle