DERVÎŞ, Es-Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1824/1240)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Es-Seyyid Dervîş Mehmed Emîn Efendi'dir. Şiirlerinde Dervîş mahlasını kullandı. Nuruosmâniye hatibi Halebî El-hâc Hüseyin Efendi'nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan ve gerekli imtihanları verdikten sonra icazet aldı ve müderris oldu. Sonra Haremeyn Müfettişi oldu, Üsküdar kadılığı yaptı. Edirne payesini aldı. 1239/1823 yılında Medîne-i Münevvere kadısı oldu ve 1240/1824 senesinde Medîne'de vefat etti.

Ârif Hikmet'e göre Mecmû'a-i Eş'âr'ı, âdâbddan bir risâlesi ve Arâyis-i Hâdimî üzerine bir şerhi vardır (Ârif Hikmet Tezkiresi: 22).

Kaynakça

Ârif Hikmet. Ârif Hikmet Tezkiresi. Millet Kütüphanesi Ali Emîri Tarih kısmı, No: 789.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İnal. Mehmed Selimd. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Doğum YeriGörüntüle
2SÂMÎ, Mehmed Sâmî, Süleymân Nesîbd. 1866 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
3Erer, Ayşegüld. 30 Ocak 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4İnal. Mehmed Selimd. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Mehmed Sâmî, Süleymân Nesîbd. 1866 - ö. 1917Doğum YılıGörüntüle
6Erer, Ayşegüld. 30 Ocak 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İnal. Mehmed Selimd. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Mehmed Sâmî, Süleymân Nesîbd. 1866 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9Erer, Ayşegüld. 30 Ocak 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10İnal. Mehmed Selimd. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948MeslekGörüntüle
11SÂMÎ, Mehmed Sâmî, Süleymân Nesîbd. 1866 - ö. 1917MeslekGörüntüle
12Erer, Ayşegüld. 30 Ocak 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İnal. Mehmed Selimd. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎ, Mehmed Sâmî, Süleymân Nesîbd. 1866 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Erer, Ayşegüld. 30 Ocak 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İnal. Mehmed Selimd. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948Madde AdıGörüntüle
17SÂMÎ, Mehmed Sâmî, Süleymân Nesîbd. 1866 - ö. 1917Madde AdıGörüntüle
18Erer, Ayşegüld. 30 Ocak 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle