DERVÎŞ, Giriftzen Hüseyin Efendi

(d. ?/? - ö. 1737-38/1150)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şam’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Hüseyin olup Giriftzen Hüseyin olarak tanındı. İlk tahsilini Şam’da tamamladıktan sonra Mevlevî oldu. Musikî ve matematiğe dair dersler aldı. Sultan I. Mahmud’un ilgisine mazhar oldu. İmam-ı Sultanî Ebubekir Efendi’nin misafiri iken 1150/1737-38 yılında vefat etti. Vefatına Ayvansarayî (Ekinci 2013: 220) tarafından “hayru’r-râhimîn 1150” terkibi ile tarih düşürüldü. Mezarı Üsküdar’dadır.

Kaynaklarda, üç dilde şiir söyleyebilen ve pek çok musikî aletini çalabildiği söylenen şairin Kâr-ı Nâtık adlı bir eseri vardır (Ekinci 2013: 220; Müstakimzade 2000: 212a). 

Kaynakça

Açık, Nilgün (2004). “Hüseyin”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 86. 

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 220.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. I/201, 278.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 212a.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 28.10.2014]. 114.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-ı Şerîf

Cemâlin mihr-i evc-i intihâbdır yâ Resûla’llâh

Kelâmın hikmet-i fasl-ı hitâbdır yâ Resûla’llâh

Aceb mi azm-i bâg-ı vasf-ı hüsnün eylese Dervîş

Tehî kalmaz varan bir hoş me’âbdır yâ Resûla’llâh

Ekinci, Ramazan (hzl.) (2013). Hâfız Hüseyin Ayvânsarâyî-Vefeyât-ı Ayvânsarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). ed. Âdem Ceyhan. İstanbul: Buhara Yay. 220. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Doğum YeriGörüntüle
2YAHYÂ EFENDİd. 1823 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
3EBU’L-HAYR, Ebu’l-hayr Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Doğum YılıGörüntüle
5YAHYÂ EFENDİd. 1823 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
6EBU’L-HAYR, Ebu’l-hayr Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Ölüm YılıGörüntüle
8YAHYÂ EFENDİd. 1823 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
9EBU’L-HAYR, Ebu’l-hayr Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11YAHYÂ EFENDİd. 1823 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EBU’L-HAYR, Ebu’l-hayr Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂGIB, Mehmed Râgıb Paşad. 1751 - ö. 1828Madde AdıGörüntüle
14YAHYÂ EFENDİd. 1823 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
15EBU’L-HAYR, Ebu’l-hayr Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle