DERVÎŞ, Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. Ekim-Kasım 1760/Rebiyülevvel 1174)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Eyüp’te doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Râmiz (Erdem 1994: 98)'e göre adı Mehmed’di. Karaçelibizâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Karaçelibizâde Derviş Mustafa Efendi olarak tanındı. Durmuşzâde Ahmed Efendi ile Kâtibzâde Kazasker Mehmed Ref‘î Efendi’den talik hattını meşk etti. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. Daha sonra Halep ve Bursa kadılığı görevlerine atandı. Bursa kadılığından azledilip Eyüp’e döndü. Rebiyülevvel 1174/Ekim-Kasım 1760’ta vefat etti. Vefatına Müstakimzâde (1928: 744) “kazâ-yı Rabbânî 1174” terkibiyle tarih düşürdü. Eyüp’te türbe arkasında defnedildi. Kazâbâdî Ahmed Efendi’nin damadıydı. Oğlu Ahmed Reşid Efendi olup 1207/1793’te vefat etti (Akbayar 1996: 418).

Râmiz (1994: 98)’e göre fazilet sahibi bir kimseydi. Müstakimzâde (1928: 744)’ye göre ise Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şiir söylemeye kadir, derviş yaradılışlı, cömert ve eşsiz bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 417-418.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 98-99.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Derviş (Mehmed)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1170.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 278.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 743-744.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Derviş Mustafa Efendi (Karaçelebizâde)”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 261.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.04.2014

Eserlerinden Örnekler

O kim itmez keremden teşnegân-ı mihneti irvâ

Ne hâsıl cûş-ı ikbâl ile olmuş lücce-i deryâ

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 99.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂCİDd. 1825 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
2Canberk, Erayd. 14 Kasım 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Doğum YeriGörüntüle
4VÂCİDd. 1825 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
5Canberk, Erayd. 14 Kasım 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Doğum YılıGörüntüle
7VÂCİDd. 1825 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8Canberk, Erayd. 14 Kasım 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Ölüm YılıGörüntüle
10VÂCİDd. 1825 - ö. 1882MeslekGörüntüle
11Canberk, Erayd. 14 Kasım 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699MeslekGörüntüle
13VÂCİDd. 1825 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Canberk, Erayd. 14 Kasım 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂCİDd. 1825 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
17Canberk, Erayd. 14 Kasım 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RE'FETÎ, Mustafad. ? - ö. Nisan 1699Madde AdıGörüntüle