DERVÎŞ, Karaçelibizâde Molla Mustafa Efendi

(d. ?/? - ö. Ekim-Kasım 1760/Rebiyülevvel 1174)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Eyüp’te doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Râmiz (Erdem 1994: 98)'e göre adı Mehmed’di. Karaçelibizâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Karaçelibizâde Derviş Mustafa Efendi olarak tanındı. Durmuşzâde Ahmed Efendi ile Kâtibzâde Kazasker Mehmed Ref‘î Efendi’den talik hattını meşk etti. Medrese öğrenimi gördü. Müderrislik yaptı. Daha sonra Halep ve Bursa kadılığı görevlerine atandı. Bursa kadılığından azledilip Eyüp’e döndü. Rebiyülevvel 1174/Ekim-Kasım 1760’ta vefat etti. Vefatına Müstakimzâde (1928: 744) “kazâ-yı Rabbânî 1174” terkibiyle tarih düşürdü. Eyüp’te türbe arkasında defnedildi. Kazâbâdî Ahmed Efendi’nin damadıydı. Oğlu Ahmed Reşid Efendi olup 1207/1793’te vefat etti (Akbayar 1996: 418).

Râmiz (1994: 98)’e göre fazilet sahibi bir kimseydi. Müstakimzâde (1928: 744)’ye göre ise Arapça, Farsça ve Türkçe olmak üzere üç dilde şiir söylemeye kadir, derviş yaradılışlı, cömert ve eşsiz bir kimseydi. Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 417-418.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 98-99.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Derviş (Mehmed)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1170.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 278.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 743-744.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Derviş Mustafa Efendi (Karaçelebizâde)”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 261.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.04.2014

Eserlerinden Örnekler

O kim itmez keremden teşnegân-ı mihneti irvâ

Ne hâsıl cûş-ı ikbâl ile olmuş lücce-i deryâ

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 99.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Doğum YeriGörüntüle
2Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Doğum YeriGörüntüle
3Nejat Muallimoğlud. 1926 - ö. 23 Temmuz 2003Doğum YeriGörüntüle
4RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Doğum YılıGörüntüle
5Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Doğum YılıGörüntüle
6Nejat Muallimoğlud. 1926 - ö. 23 Temmuz 2003Doğum YılıGörüntüle
7RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Ölüm YılıGörüntüle
8Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Ölüm YılıGörüntüle
9Nejat Muallimoğlud. 1926 - ö. 23 Temmuz 2003Ölüm YılıGörüntüle
10RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85MeslekGörüntüle
11Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917MeslekGörüntüle
12Nejat Muallimoğlud. 1926 - ö. 23 Temmuz 2003MeslekGörüntüle
13RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nejat Muallimoğlud. 1926 - ö. 23 Temmuz 2003Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂSİH, Osmand. 1821-22 - ö. 1884-85Madde AdıGörüntüle
17Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Madde AdıGörüntüle
18Nejat Muallimoğlud. 1926 - ö. 23 Temmuz 2003Madde AdıGörüntüle