DERVÎŞ NÂZÜKÎ

(d. ?/? - ö. 896 yılından önce/1491 yılından önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Çağatay)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nâzükî, Mecâlisü’n-Nefâyis’te Alî Şîr Nevâyî’nin “çocukluğu ve gençliği zamanında hayatta olan, görüp tanıştığı, ancak tezkirenin tamamlandığı 896/1491 tarihinde hayatta olmayan şairlere” ayırdığı ikinci meclisinde (Eraslan 2001: 31; 345) yer almaktadır. Bu bilgiden hareketle Nâzükî’nin 896/1491 tarihinden önce öldüğü anlaşılmaktadır. Horasan eşrafındandır. Babası Meşhed’de yöneticilik yapmıştır. Nâzükî, önceleri sipahi iken daha sonra bu görevi bırakarak tasavvuf yoluna girmiş ve Meşhed’de uzlet köşesine çekilmiştir. Maaşı kesilmiş olmasına karşın mevcut birikimleri sayesinde maddî bir sıkıntı yaşamamıştır. Mezarı Meşhed’dedir (Eraslan 2001: 59-60; 105). Tezkirede şairin edebî kişiliğine ve eser kaleme alıp almadığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 11.11.2016
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’

Birev kim çıktı ildin âgeh oldur

Gedâlıgdın kim âgehdür şeh oldur

(Eraslan, Kemal (hzl.) (2001). Alî-Şîr Nevâyî, Mecâlisü’n-Nefâyis, I (Giriş ve Metin); II (Çeviri ve Notlar). Ankara: TDK Yay. 59; 374.)