DERVİŞ SÜLEYMAN

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Derviş Süleyman'ın hayatı hakkında hiçbir bilgi yoktur. 19. yüzyıl Alevi ozanlarından olduğu 1899 yılına ait bir nefesinden anlaşılmaktadır (Öztelli 1973: 357). Derviş Süleyman'ın tam olarak ne zaman doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü içinde geçerlidir.

Kaynakça

Öztelli, Cahit (1973). Bektaşi Gülleri -Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi-. İstanbul: Milliyet Yay.

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cönkünden Alevi Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. PETEK ERSOY İNCİ
Yayın Tarihi: 27.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Düvaz İmam Söylesen

Sıtkile bir düvaz-imam söylesen

Bilir misin ne kadardır sevabı

On’ki bin altın sadaka eylesen

Onun ile beraberdir sevabı

Ali Haydar Şah’a meyiller katsan

Hasan, Hüseyin’den Zeynel’e yetsen

On iki bin koyun kurban eylesen

Onun ile beraberdir sevabı

Bakır’a, Cafer’e nişan kodursan

Cehdedip kendine eyi dedirsen

On iki bin aca ekmek yedirsen

Onun ile beraberdir sevabı

Musa-i Kazım’la derya boylasan

Hulk-i Riza ile kelam söylesen

On iki bin kulu azat eylesen

Onun ile beraberdir sevabı

Taki, Naki uyuyorlar, uyarsan

Cehdeyleyüp özün hardan ayırsan

On’ki bin açığa esvap geydirden

Onun ile beraberdir sevabı

Askeri de gam yüküne dayansa

Mehdi çıksa, gerçek erler uyansa

On iki bin şehit kana boyansa

Onun ile beraberdir sevabı

Derviş Süleyman’ım divana dursa

Anda yazılıdır, bakanlar görse

On’ki bin hacıyla sana yüz sürse

Onun ile beraberdir sevabı

Öztelli, Cahit (1973). Bektaşi Gülleri -Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi-. İstanbul: Milliyet Yay. 56-57. 

Duvaz İmam

Günahkârım hata etmektir işim

Tövbe hey yarabbi estağfurullah

Muhammed Ali'ye bağlıdır başım

Tövbe hey yarabbi estağfurullah

Hasan Hüseyin'de balkıyan nur ise

İmam Zeynel sır içinde sır ise

Eğer özümüzde benlik var ise

Tövbe hey yarabbi estağfurullah

İmam Bakır'ın özünden çıkmak

Yükünü Cafer'den tuta geçmek

Sen bahçe hatır bırakmak

Tövbe hey yarabbi estağfurullah

Benim sevdiceğim Musa Kâzım'dır

İmam Rıza'ya bağlı özümdür

Sen taki'sin eksik noksan bizimdir

Tövbe hey yarabbi estağfurullah

İmam Naki Asgeri(...)

Muhammed Mehdi gönlümüzün gamını ata

Daim ettiğimiz kovu kıybete

Tövbe hey yarabbi estağfurullah

Derviş Süleyman'ım Bağdadı Basra

Bak şu kem zamane yuh şu asıra

Sen Kerem Kanisin kalma kusura

Tövbe hey yarabbi estağfurullah

Yatağanoğlu, Alimcan (2002). Dedemin Cönkünden Alevi Bektaşi Şiirleri. İstanbul: Kaynak Yay. 138-139.