DİRİĞÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan şairin 19. yüzyılda yaşadığı ve Diyarbakır'da bir kasabada doğduğu bilinmektedir (Okutan 2002:183). Şairin mahlasını doğduğu yerden aldığı da söylenmektedir. Şaire ait bir türkü S. N. Ergun'un Türk Şairleri isimli yapıtında yer almıştır (yty: 1182). 

Kaynakça

Ergun, S. Nüzhet (yty). Saz Şairleri. C. 3. yyy. 

Okutan, G. (2002). "Diriğî", Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay. 183.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Türkü

Gönül vazgelmiyor ey kerem kânı

Ölünce severim seni bilmiş ol

Hak'kın emri ile Azrail canı

Alınca severim seni bilmiş ol

Zemine karşı tuttum yüzümi

Hak içün söylerim doğru sözümi

Yann musallâda halk namazımı

Kılınca severim seni bilmiş ol

Bize şefî' olur ol Ebû Bekir

Dâimâ okunur feth ile zikir

Kabrim üzerine Münker ü Nekir

Gelince severim seni bilmiş ol

Dirigí der hayli gezdim cihânı

Kişi sevdiğini sever nihânî

Yarın mahşer güni Hak’ın divanı

Olunca severim seni bilmiş ol

Ergun, S. Nüzhet (yty). Saz Şairleri. C. 3. yyy. 1182.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
2RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Doğum YeriGörüntüle
3VECDÎ, İsmail Vecdî Efendid. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
4VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
6VECDÎ, İsmail Vecdî Efendid. ? - ö. 1844Doğum YılıGörüntüle
7VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
9VECDÎ, İsmail Vecdî Efendid. ? - ö. 1844Ölüm YılıGörüntüle
10VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12VECDÎ, İsmail Vecdî Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
14RÂSİM, Sarac-zâde Muhammed Kâsımd. 1781 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
15VECDÎ, İsmail Vecdî Efendid. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle