DU’ÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkındaki bilgilerimizin yok denecek kadar az olduğu Du’âyî, Bursalıdır. Fâtih Sultân Mehmed devri şairlerinden olan şair, babası gibi mu’arrif ve duâhân idi. Hem kendi mesleği hem de baba mesleği olduğu için bu mahlası aldı. Fâtih devrinde vefat etti. Latîfî, Du’âyî’nin Cem Sa’dîsi’nin "Nûniyye Mu’aşşeri"ne bir naziresinin bulunduğunu, Sehî Bey ve Kınalı-zâde ise güzel şiirler yazdığını kaydetmektedir. Sehî Bey’in, açık zihinli, sanat kabiliyeti olan bir şair olarak nitelediği Du’âyî’nin, Câmi’u’n- Nezâ’ir’de 2, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 2, Pervâne Bey Mecmû’ası’nda 1 gazeli vardır. Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki bir zemin şiirine Necâtî Bey, İshâk Çelebi, Helâkî ve Rahîkî gibi devrin önde gelen şairleri nazireler yazmıştır.

Kaynakça

Eğridirli Hâcı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi. No. 5782. vr. 74b, 309a.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. 

Köksal, M. Fatih (2002). “Du’âyî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 152.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.08.2013].

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 225b.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 2. “Duâyî”. İstanbul: Dergâh Yay. 382.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 30.09.2013
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

La’l-i lebüne kim diye mercâna ber-â-ber

Bu nükte gelür ehl-i dile kana ber-â-ber

Derd-i hatun ile ölenün kabri gubârı

Kıymetde olur kuhl-ı Sıfâhân’a ber-â-ber

Ey dûst diler ki_ola ber-â-ber bize düşmen

Gelsün görelüm merd ise meydâna ber-â-ber

Kılur nazar âyînede peşmîne acebdür

Zâhirde perî oldugı insâna ber-â-ber

Şol dem ki Du’âyî dem ura subh-ı ruhundan

Mihrünle geçer bir demi bin câna ber-â-ber

(Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.08.2013]. 931.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Doğum YeriGörüntüle
2ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Selma Ümit Karışmand. 13 Eylül 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Doğum YılıGörüntüle
5ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Selma Ümit Karışmand. 13 Eylül 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Selma Ümit Karışmand. 13 Eylül 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561MeslekGörüntüle
11ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Selma Ümit Karışmand. 13 Eylül 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Selma Ümit Karışmand. 13 Eylül 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAŞKÖPRÎ-ZÂDE, Ahmed İsâmeddîn Ebülhayr Efendid. 2 Aralık 1495 - ö. 16 Nisan 1561Madde AdıGörüntüle
17ŞÜKÛFÎ, Hoca Bacak-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Selma Ümit Karışmand. 13 Eylül 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle