DU’ÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkındaki bilgilerimizin yok denecek kadar az olduğu Du’âyî, Bursalıdır. Fâtih Sultân Mehmed devri şairlerinden olan şair, babası gibi mu’arrif ve duâhân idi. Hem kendi mesleği hem de baba mesleği olduğu için bu mahlası aldı. Fâtih devrinde vefat etti. Latîfî, Du’âyî’nin Cem Sa’dîsi’nin "Nûniyye Mu’aşşeri"ne bir naziresinin bulunduğunu, Sehî Bey ve Kınalı-zâde ise güzel şiirler yazdığını kaydetmektedir. Sehî Bey’in, açık zihinli, sanat kabiliyeti olan bir şair olarak nitelediği Du’âyî’nin, Câmi’u’n- Nezâ’ir’de 2, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde 2, Pervâne Bey Mecmû’ası’nda 1 gazeli vardır. Mecma’u’n-Nezâ’ir’deki bir zemin şiirine Necâtî Bey, İshâk Çelebi, Helâkî ve Rahîkî gibi devrin önde gelen şairleri nazireler yazmıştır.

Kaynakça

Eğridirli Hâcı Kemâl. Câmi’u’n-Nezâ’ir. Bayezıd Kütüphanesi. No. 5782. vr. 74b, 309a.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936). Türk Şairleri. C. 3. 

Köksal, M. Fatih (2002). “Du’âyî”. Türk Dünyası Edebiyatçılar Yazarlar ve Şairler Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 152.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.08.2013].

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Latîfî (1314). Tezkire-i Latîfî. İstanbul.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi. Bağdat. No. 406. vr. 225b.

Sehî (1325). Tezkire-i Sehî. İstanbul.

Şemseddîn Sâmî (1314). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 3. İstanbul.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). C. 2. “Duâyî”. İstanbul: Dergâh Yay. 382.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 30.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

La’l-i lebüne kim diye mercâna ber-â-ber

Bu nükte gelür ehl-i dile kana ber-â-ber

Derd-i hatun ile ölenün kabri gubârı

Kıymetde olur kuhl-ı Sıfâhân’a ber-â-ber

Ey dûst diler ki_ola ber-â-ber bize düşmen

Gelsün görelüm merd ise meydâna ber-â-ber

Kılur nazar âyînede peşmîne acebdür

Zâhirde perî oldugı insâna ber-â-ber

Şol dem ki Du’âyî dem ura subh-ı ruhundan

Mihrünle geçer bir demi bin câna ber-â-ber

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf [erişim tarihi: 20.08.2013]. 931.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İFFET, Bursalı Seyyid Mehmed Emînd. ? - ö. 1840Doğum YeriGörüntüle
2VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Doğum YeriGörüntüle
3NÂCÎ, Şeyh Nâcî Ahmed Deded. 1632-33 - ö. 1712Doğum YeriGörüntüle
4İFFET, Bursalı Seyyid Mehmed Emînd. ? - ö. 1840Doğum YılıGörüntüle
5VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
6NÂCÎ, Şeyh Nâcî Ahmed Deded. 1632-33 - ö. 1712Doğum YılıGörüntüle
7İFFET, Bursalı Seyyid Mehmed Emînd. ? - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
8VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Ölüm YılıGörüntüle
9NÂCÎ, Şeyh Nâcî Ahmed Deded. 1632-33 - ö. 1712Ölüm YılıGörüntüle
10İFFET, Bursalı Seyyid Mehmed Emînd. ? - ö. 1840MeslekGörüntüle
11VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875MeslekGörüntüle
12NÂCÎ, Şeyh Nâcî Ahmed Deded. 1632-33 - ö. 1712MeslekGörüntüle
13İFFET, Bursalı Seyyid Mehmed Emînd. ? - ö. 1840Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NÂCÎ, Şeyh Nâcî Ahmed Deded. 1632-33 - ö. 1712Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16İFFET, Bursalı Seyyid Mehmed Emînd. ? - ö. 1840Madde AdıGörüntüle
17VEHBÎ, İsmâil Vehbîd. ? - ö. 1875Madde AdıGörüntüle
18NÂCÎ, Şeyh Nâcî Ahmed Deded. 1632-33 - ö. 1712Madde AdıGörüntüle