DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendi

(d. 1230/1814 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Zülfikâr’dır. 1235/1819 yılında Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır ulemasından Akıllı Hoca’dan ders aldı. 1254/1838’de orduya katılarak Şam ve Halep’te on iki sene kadar görev yaptı. Ordudan ayrıldıktan sonra Bağdat ve Kerbela’ya gitti. Daha sonra Anadolu, Rumeli ve Arabistan’ın birçok mahallini elindeki sazıyla şiir okuyarak gezdi. 1270/1853 yılında Konya’da Şeyh Muhammed Sa’îd Hemdem Çelebi Efendi’ye intisap etti. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Alî Emîri, çok sayıda şiiri bulunduğunu söylemektedir (Kadıoğlu 2014: 361).

Kaynakça

Güner, Galip ve N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay.  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı Şerîf

Reh-i şevkinde abd-i derd-nâkim yâ Resûlallâh

Kapında bir gedâ-yı sîne-çâkim yâ Resûlallâh

Başımdan aşdı isyânım yanımdan kaçdı yârânım

Yetiş imdâda der-dest-i helâkim yâ Resûlallâh

Ne yerde fısk ile bey u şirâ eylerse bir tâcir

Benim vardır anunla iştirâkim yâ Resûlallâh

Velî zât-ı celîlin sûret-i tasdîke geldikde

Mücellâ nûrdan mir’ât-ı pâkim yâ Resûlallâh

Bu Dürcî çâkerin dûr etme iksîr-i teveccühden

Fenâ bâğında ben bir kabza hâkim yâ Resûlallâh

(Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay. 361.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEMÎLÎd. 1465-66 - ö. 1543-44Doğum YeriGörüntüle
2VECDÎ, İsmail Vecdî Efendid. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
3RESMÎ, Açıkbaş Mahmud Efendid. 1601 - ö. 1666Doğum YeriGörüntüle
4Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Doğum YılıGörüntüle
5TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
7Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Ölüm YılıGörüntüle
8TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ali Paşad. 5 Mart 1814 - ö. 7 Eylül 1871Madde AdıGörüntüle
14TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
15SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Madde AdıGörüntüle