DÜRCÎ, Zülfikâr Dürcî Efendi

(d. 1814/1230 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Zülfikâr’dır. 1235/1819 yılında Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır ulemasından Akıllı Hoca’dan ders aldı. 1254/1838’de orduya katılarak Şam ve Halep’te on iki sene kadar görev yaptı. Ordudan ayrıldıktan sonra Bağdat ve Kerbela’ya gitti. Daha sonra Anadolu, Rumeli ve Arabistan’ın birçok mahallini elindeki sazıyla şiir okuyarak gezdi. 1270/1853 yılında Konya’da Şeyh Muhammed Sa’îd Hemdem Çelebi Efendi’ye intisap etti. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Alî Emîri, çok sayıda şiiri bulunduğunu söylemektedir (Kadıoğlu 2014: 361).

Kaynakça

Güner, Galip, N. Güner (hzl). (2003). Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay.  

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 25.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı Şerîf

Reh-i şevkinde abd-i derd-nâkim yâ Resûlallâh

Kapında bir gedâ-yı sîne-çâkim yâ Resûlallâh

Başımdan aşdı isyânım yanımdan kaçdı yârânım

Yetiş imdâda der-dest-i helâkim yâ Resûlallâh

Ne yerde fısk ile bey u şirâ eylerse bir tâcir

Benim vardır anunla iştirâkim yâ Resûlallâh

Velî zât-ı celîlin sûret-i tasdîke geldikde

Mücellâ nûrdan mir’ât-ı pâkim yâ Resûlallâh

Bu Dürcî çâkerin dûr etme iksîr-i teveccühden

Fenâ bâğında ben bir kabza hâkim yâ Resûlallâh

Kadıoğlu, İdris (hzl.) (2014). Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Sonçağ Yay. 361.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İFFET, Hatice Hanımd. ? - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
2Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÂİF, Mukâbeleci-zâde Yûsuf-ı Râif-i Âmidîd. 1836 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
5NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, İstanbullud. 1814 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
7FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, İstanbullud. 1814 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
10FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, İstanbullud. 1814 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FATÎN, Dâvudd. 1814 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
14NÛRÎ, Osman Nûrî Efendi, İstanbullud. 1814 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15REŞÎD, Ahmed Reşîd Efendi, Akşehirlid. 1814 - ö. 1865Madde AdıGörüntüle