EBU HAMİD

(d. ?/? - ö. 1412/?)
tekke şairi
(Tekke / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ebu Hamid'in yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Asıl adı Hâmideddin Ebu Hâmid olan şair, Kayserilidir. Kayseri'de çok şöhret bulunca izini kaybettirmek iin Bursa'ya gitmiştir. Bursa'da fırıncılık yapan Ebu Hamis Somuncu Baba adıyla tanınmıştır. Bursa Ulu Cami açılışında kimliği açığa çıkınca müridi Hacı Bayram'la birlikte Bursa'yı terk ederek Hicaz'a gitmiştir (Çelik 2008: 58). Şam’ı ve Hicaz’ı dolaştığı söylenmektedir (Çelik 2008: 58; Arısoy 1995: 33). Daha sonra Aksaray'a yerleşen ve burada kendisine Hamideddin-i Aksarayî adı verilen Ebu Hamid, 1412'de burada vefat etmiştir. Türbesi Aksaray'dadır (Çelik 2008: 58).

Tekke şiirinin özelliklerini, Ebu Hamid’de de görme olanağı vardır (Arısoy 1995: 33). Sunullah Arısoy'un yayımladığı şiirinde tasavvufi ögeleri kullanarak dinî konuda yazdığı görülmektedir.

Kaynakça

Arısoy, M. Sunullah (1995). Türk Halk Şiiri Antolojisi. Ankara: Bilgi Yay. 33.

Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay. 58.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 30.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Biz Ol Uşşak-ı Serbâzız

Biz ol uşşak-ı serbâzız

Akıl rüşd bize yâr olmaz

Mey-i aşk ile sermestiz

Bize hergiz humar olmaz

 

Diriyiz dâim, ölmeyiz

Karangularda kalmayız

Çürüyüp toprak olmayız

Bize leyl ü nehâr olmaz

 

Bizim illerde ay ü gün

Sebât üzre durur dâim

Televvün erişip ona

Gehi bedr ü hilâl olmaz

 

Bizim gülşendeki güller

Dururlar taze solmazlar

Hazân olup dökülmezler

Zemistan ü bahar olmaz

 

Şarab-ı aşkı çün içtik

Feragat mülküne göçtük

Yanıp aşkınla tutuştuk

Bize tahrîk ü târ olmaz

 

Ereliden şems nûruna

Vücudum zerreden katrem

Ne katre ayn-i bahar oldu

Ona k’ar ü kenar olmaz

 

Bırak ey Hamidâ varı

Görsem desen sen ol yârı

Göricek ol tecellâyı

Ondan özge kemal olmaz

Arısoy, M. Sunullah (1995). Türk Halk Şiiri Antolojisi. Ankara: Bilgi Yay. 33.