EDÎB, Dervîş Edîb

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Konya Mevlânâ Dergâhı'nda aşçıbaşı olan Cafer Dede’nin terbiyesinde yetişmiş Mevlânâ Dergâhı'nda ikamet etmiştir. Şiirleri ve tasavvufi eserleri vardır. 1050/ 1640-41 civarında vefat etti (Genç 2000: 44). Esrar Dede şiirleri ve eserleri olduğunu söylese de bu şiirler ve eserler elimizde mevcut değildir.
Sadettin Nüzhet Ergün, Türk Şairleri’nde Veled Çelebi’ye ait bir mecmuada Mevlevi Edîb Osman başlığıyla bazı gazeller kayıtlı olduğunu belirtir ve bu şiirlerin Edîb’e ait olma ihtimalinden söz eder. Ergün, söz konusu gazellerden iki örnek verir (Ergün 1221)
 

Kaynakça

Ergün, Sadettin Nüzhet (ty.). Türk Şairleri. İstanbul: C. 3. 1221.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şurâ-yı Mevleviye. Ankara: AKM Yay. 44.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 26.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler


Ferâh ü hüzni dil-i zârımızın yâr iledir

Âşıkın ağlaması gülmesi dildâr iledir

Sormanız bu dil-i âvâreyi benden bilmem

Niçe eyyâmdır ol zülf-i siyehkâr iledir

Gül-i sîr-âb iledir zînet bâgın gerçi

Revnak-ı mey-kede de dilber-i mey-hâr iledir

Âşık-ı zârı cüdâ itme yanından hergiz

Germi-i nerd-i mahabbet güzelim zâr iledir

Nice ihsân umayım dilber-i fettânımdan

Sohbeti dâim Edîbâ anın agyâr iledir 

(Ergün, Sadettin Nüzhet (ty.). Türk Şairleri. C. 3. 1221.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERVİŞ, Derviş Dede, Derviş Çelebid. ? - ö. 1572Doğum YeriGörüntüle
2SABÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Doğum YeriGörüntüle
4DERVİŞ, Derviş Dede, Derviş Çelebid. ? - ö. 1572Doğum YılıGörüntüle
5SABÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Doğum YılıGörüntüle
7DERVİŞ, Derviş Dede, Derviş Çelebid. ? - ö. 1572Ölüm YılıGörüntüle
8SABÛHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Ölüm YılıGörüntüle
10DERVİŞ, Derviş Dede, Derviş Çelebid. ? - ö. 1572MeslekGörüntüle
11SABÛHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89MeslekGörüntüle
13DERVİŞ, Derviş Dede, Derviş Çelebid. ? - ö. 1572Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABÛHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERVİŞ, Derviş Dede, Derviş Çelebid. ? - ö. 1572Madde AdıGörüntüle
17SABÛHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RECEB, Dervîş Tarîkatîd. ? - ö. 1688-89Madde AdıGörüntüle