EDÎB, Deviş Edîb

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Konya Mevlânâ dergâhında aşçıbaşı olan Cafer Dede’nin terbiyesinde yetişmiş Mevlânâ dergâhında ikamet etmiştir. Şiirleri ve tasavvufi eserleri vardır. 1050/ 1640-41 civarında vefat etti (Genç 2000: 44). Esrar Dede şiirleri ve eserleri olduğunu söylese de bu şiirler ve eserler elimizde mevcut değildir.
Sadettin Nüzhet Ergün, Türk Şairleri’nde Veled Çelebi’ye ait bir mecmuada Mevlevi Edîb Osman başlığıyla bazı gazeller kayıtlı olduğunu belirtir ve bu şiirlerin Edîb’e ait olma ihtimalinden söz eder. Ergün, söz konusu gazellerden iki örnek verir (Ergün 1221)
 

Kaynakça

Ergün, Sadettin Nüzhet (tarihsiz). Türk Şairleri. İstanbul: C. 3. 1221.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şurâ-yı Mevleviye. Ankara: AKM Yay. 44.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Edîb” Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî. C. I. Ankara: Bizim Büro Yayınları. 26.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 02.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilâtün Fe’ilün

Ferâh ü hüzni dil-i zârımızın yâr iledir

Âşıkın ağlaması gülmesi dildâr iledir

Sormanız bu dil-i âvâreyi benden bilmem

Niçe eyyâmdır ol zülf-i siyehkâr iledir

Gül-i sîr-âb iledir zînet bâgın gerçi

Revnak-ı mey-kede de dilber-i mey-hâr iledir

Âşık-ı zârı cüdâ itme yanından hergiz

Germi-i nerd-i mahabbet güzelim zâr iledir

Nice ihsân umayım dilber-i fettânımdan

Sohbeti dâim Edîbâ anın agyâr iledir 

Ergün, Sadettin Nüzhet (tarihsiz). Türk Şairleri. C. 3. 1221.
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TAHİRd. 1810 - ö. 1853Doğum YeriGörüntüle
2KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Doğum YeriGörüntüle
3HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824 (?)/1845/1846 (?) - ö. 1834 (?) /1941(?)Doğum YeriGörüntüle
4TAHİRd. 1810 - ö. 1853Doğum YılıGörüntüle
5KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Doğum YılıGörüntüle
6HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824 (?)/1845/1846 (?) - ö. 1834 (?) /1941(?)Doğum YılıGörüntüle
7TAHİRd. 1810 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
8KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Ölüm YılıGörüntüle
9HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824 (?)/1845/1846 (?) - ö. 1834 (?) /1941(?)Ölüm YılıGörüntüle
10TAHİRd. 1810 - ö. 1853MeslekGörüntüle
11KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?MeslekGörüntüle
12HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824 (?)/1845/1846 (?) - ö. 1834 (?) /1941(?)MeslekGörüntüle
13TAHİRd. 1810 - ö. 1853Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824 (?)/1845/1846 (?) - ö. 1834 (?) /1941(?)Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAHİRd. 1810 - ö. 1853Madde AdıGörüntüle
17KOCA AHMEDd. ? - ö. 1909?Madde AdıGörüntüle
18HACI EMİNE/ŞEM'Î'NİN GÜLÜ/ŞEM'Î'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824 (?)/1845/1846 (?) - ö. 1834 (?) /1941(?)Madde AdıGörüntüle