EDÎB, Dervîş Edîb

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Konya Mevlânâ Dergâhı'nda aşçıbaşı olan Cafer Dede’nin terbiyesinde yetişmiş Mevlânâ Dergâhı'nda ikamet etmiştir. Şiirleri ve tasavvufi eserleri vardır. 1050/ 1640-41 civarında vefat etti (Genç 2000: 44). Esrar Dede şiirleri ve eserleri olduğunu söylese de bu şiirler ve eserler elimizde mevcut değildir.
Sadettin Nüzhet Ergün, Türk Şairleri’nde Veled Çelebi’ye ait bir mecmuada Mevlevi Edîb Osman başlığıyla bazı gazeller kayıtlı olduğunu belirtir ve bu şiirlerin Edîb’e ait olma ihtimalinden söz eder. Ergün, söz konusu gazellerden iki örnek verir (Ergün 1221)
 

Kaynakça

Ergün, Sadettin Nüzhet (ty.). Türk Şairleri. İstanbul: C. 3. 1221.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şurâ-yı Mevleviye. Ankara: AKM Yay. 44.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 26.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler


Ferâh ü hüzni dil-i zârımızın yâr iledir

Âşıkın ağlaması gülmesi dildâr iledir

Sormanız bu dil-i âvâreyi benden bilmem

Niçe eyyâmdır ol zülf-i siyehkâr iledir

Gül-i sîr-âb iledir zînet bâgın gerçi

Revnak-ı mey-kede de dilber-i mey-hâr iledir

Âşık-ı zârı cüdâ itme yanından hergiz

Germi-i nerd-i mahabbet güzelim zâr iledir

Nice ihsân umayım dilber-i fettânımdan

Sohbeti dâim Edîbâ anın agyâr iledir 

(Ergün, Sadettin Nüzhet (ty.). Türk Şairleri. C. 3. 1221.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Erdoğdud. 30 Nisan 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
3Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Doğum YeriGörüntüle
4Ali Erdoğdud. 30 Nisan 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Doğum YılıGörüntüle
7Ali Erdoğdud. 30 Nisan 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
9Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Erdoğdud. 30 Nisan 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
11DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894MeslekGörüntüle
12Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951MeslekGörüntüle
13Ali Erdoğdud. 30 Nisan 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Erdoğdud. 30 Nisan 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DELİ MEHMED, Mehmedd. 1836 - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
18Nurettin Rüştü Büngüld. 1882 - ö. 1951Madde AdıGörüntüle