EDÎB, Mehmed

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed olan şair şiirlerinde Edîb mahlasını kullanmıştır. Edîb'in 18. yüzyıl şairlerinden olduğu, Ahmed Lütfî Efendi’nin yazdığı şuara tezkiresinden anlaşılmaktadır. Kendisi hakkında diğer kaynaklarda hiçbir bilgi verilmemiştir. Ahmet Lütfî Efendi'nin verdiği bilgiye göre; Tekirdağlıdır ve Şumulizade lakabıyla tanınmıştır. Mühürdarlık, Niş Defterdarlığı, kaptan-ı derya Hâfız Ahmed Paşa'nın divan efendiliği, Basra defterdarlığı görevlerinde bulunmuş ve bu görevinden dönüşü esnasında vefat etmiştir. Zarif ve beliğ şiirleri vardır. Ayrıca divanî hatta da oldukça mahirdir ( Ahmed Lütfî’den akt. Oy 1995: 91).  Edîb’in doğum tarihi gibi ölüm tarihi de bilinmemektedir. 

Ahmet Lütfi Efendi’nin tezkiresinde bu bilgilerden sonra bir gazeli ile bir kasidesinden seçilmiş bazı beyitleri vardır. 

 

Kaynakça

Ahmed Lütfî. Tekirdağlı Şairler.  DTCF Ktp. Nr. I/457. vr. 2b.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 28.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şikâyet itmesün bir kimse kat’â   gül-izârından

Hazânı gözlesün lâbüddür ol evvel bahârından

Sakın gam çekme aslâ Hak ider maksûduna vâsıl

Çıkar gel hevli kalbinden sefer yeğdir karârından

Humâr-ı ye’se düşme sun'-ı Hakk’ı gel temâşâ kıl

Nedir me’mûl olan bu dehr-i fânînin kibârından

Kümeyt-i hâme kılsun sahn-ı dilde şevk ile cilve

Ne lâzım imbisât-ı kalbe dûr olmak diyarından

Firâk-ı yâr ile ahvâli gayet müşkil olmuşdur

Edîb’in râzı ol gurbet ilinde i’tizârından

(Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 91.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Doğum YeriGörüntüle
2ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Doğum YeriGörüntüle
3PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Doğum YeriGörüntüle
4ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Doğum YılıGörüntüle
5ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
6PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Doğum YılıGörüntüle
7ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Ölüm YılıGörüntüle
8ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
9PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Ölüm YılıGörüntüle
10ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864MeslekGörüntüle
11ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896MeslekGörüntüle
12PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768MeslekGörüntüle
13ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞERİFÎ, Tekirdağlıd. ? - ö. 1863/1864Madde AdıGörüntüle
17ZİKRÎ, Tekirdağlıd. 1826 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle
18PERTEVÎ, Çorlulud. ? - ö. 1768Madde AdıGörüntüle