EDÎBÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kaynaklarda Edîbî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Rûmeliden Kâdı-zâde Edîbî Çelebi ” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 4b) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin ölen şairler veya daha önce yaşamış şairler hakkında verdiği “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım bilgileri Edîbî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda Rumeli’den olan şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Zülf-i pür-çînün ile gönlüm perîşân eyledün

Gamze-i ser-tîzün ile bagrumı kan eyledün

Bâg-ı hüsnün gülşeninden dûr idüp bülbül gibi

Külhan-ı mihnetde pîşem âh u efgân eyledün

Redd idüp yârânunı nâdân ile oldun celîs

Bir nice dîvün yirin taht-ı Süleymân eyledün

Yûsuf-ı dil vasl-ı Ya’kûbına olmışken karîn

Derd ü hasretden makâmın çâh-ı hicrân eyledün

Ey Edîbî ‘ıyd-ı vaslı çün sana olmaz nasîb

Tutalum sen cânunı hicrinde kurbân eyledün

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 4b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HELÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
3RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Doğum YeriGörüntüle
4HELÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Doğum YılıGörüntüle
6RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Doğum YılıGörüntüle
7HELÂKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Ölüm YılıGörüntüle
9RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Ölüm YılıGörüntüle
10HELÂKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HELÂKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Madde AdıGörüntüle
15RAHMETÎ, Şeyh Rahmetullah Deded. ? - ö. 1620Madde AdıGörüntüle