EMÎN, Abbaszâde Mehmed Emin Efendi

(d. ?/? - ö. 1767-68/1181)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Anadolu kadılarından Abbaszâde’nin soyundan geldiği için Abbaszâde Mehmed Emin Efendi olarak tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Şeyh Said Mehmed Efendi’nin kitapçısı oldu. Mollacıkzâde Ali Paşa’nın çavuşbaşılığı esnasında mühürdarlığa getirildi ve mektupçu halifeleri halkasına dâhil oldu. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 470)’ye göre kadılık da yaptı. Sonra kâtip, kalemde kesedar ve divan hocası oldu. 1181/1767-68 yılında vefat etti ve Galata’da Kulekapısı yakınındaki bir caminin mezarlığına defnedildi.

Râmiz (Erdem 1994: 26)’e göre bilgisi ve irfanı ile meşhur olup birkaç gazeli ve kasidesi bulunmaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 470.

Beydilli, Kemal (2006). “Mustafa III”. İslam Ansiklopedisi. C. 31. İstanbul: TDV Yay. 280-283.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 25-26.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 70.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. Burdur: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 12.05.2014]. 48.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). “Mehmed Emin Efendi (Abbas Efendizâde)”. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 206.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Kıldı ilme ibtidâ Sultân Selîm ola alîm

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 26.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
3HAYDARÎ/HAYDERÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
6HAYDARÎ/HAYDERÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
9HAYDARÎ/HAYDERÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893MeslekGörüntüle
12HAYDARÎ/HAYDERÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAYDARÎ/HAYDERÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ANDELÎBÎ, Hafız Andelîbî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NECÂ, Şeyh İsmâil Necâ Paşad. 1819 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
18HAYDARÎ/HAYDERÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle