EMÎN, Arab-zâde Emîn Efendi

(d. 1264/1849 - ö. 1328/1911)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki yegâne kaynak Hilmî Yücelen'in Maliyeci Şairler Antolojisi adlı eserdir. Bu eserdeki bilgilere göre 1264/1849 yılında Göynük'te doğdu. Babası Mehmed Efendi Şam'dan seyyah olarak gelip Göynük'e yerleşmiş olduğu için “Arab-zâde” diye tanınır. Arapça ve Farsça'yı ana dili gibi bilen Benin Efendi Sandık Eminliği ve Mal müdürlüğü yaptı. Sandık Emini iken vermiş olduğu kasa açığı dolayısiyle görevinden azledilerek Göynük'ten ayrıldı ve Mudurnu'ya yerleşti. Mudurnu'da arzuhalcilik ve hattatlık yaparak hayatını sürdürdü. Afyon tiryakisi idi. 1328/1911 yılında vefat etti.

Emîn Efendi, mezar taşları için beyitler ve tarihler de yazdı. Pek çok şiirleri olduğu söylenmekte ise de ancak göreviyle ilgili bulunması itiba­riyle bir şiiri eldedir.

Kaynakça

Yücelen, Hilmî (1973). Maliyeci Şairler Antolojisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hem züğürd idin hem de nâhoş kişi

Nene gerekti Göynükün sandık eminliği

Bir şey oldum sanıp incittin etrafını

İnkesere yenkesirü inkisâren

Çil kuruşlar, çeyrekler, sarı liralar

Kararttı gözünü çıktın çileden

Akıbet boyladın makam-ı Yusuf'u

İnfaale yenfailü infiâlen

(Yücelen, Hilmî (1973). Maliyeci Şairler Antolojisi. İstanbul: Nilüfer Matbaası. 421.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÜZÛNÎ, Mehmed Füzûnî Efendid. ? - ö. 1657-58Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Akşemseddîn-zâde Mehmed Hamdullâh, Hamdî Çelebi, Hamdullâh Ahmed Çelebid. 1449-50 - ö. 1503Doğum YeriGörüntüle
3ZARÎFÎ, Zarîfî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RIZAd. 1848-1849 - ö. 01.03.1920Doğum YılıGörüntüle
5Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Doğum YılıGörüntüle
6HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7HİKMETÎ, Diğilli Mehmet Ağad. 1820/1836? - ö. 1899/1911?Ölüm YılıGörüntüle
8VEHHAÇ, Alpsarılı-zâde, Hocazâde Osmand. 1855-1856? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9SÂBİR, Mirza Ali Ekber Tahirzaded. 30.05.1862 - ö. 12.07.1911Ölüm YılıGörüntüle
10VECDÎ, Cafer Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÂRİF, Ârif Mehmed Efendid. ? - ö. 1 Mart 1813MeslekGörüntüle
12MUHİB, Abdürrahîm Efendid. ? - ö. 1821MeslekGörüntüle
13ŞEVKÎ, Hasan Şevkîd. 1832 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂTİB, Hacı Mahmûd Râtib Beyd. 1826 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEHCET, Hudâydâdd. ? - ö. 1835 ds.Madde AdıGörüntüle
17KELÎM, Eyyüb Kelîm Çelebi/Eyyübî Kelîm, Patburun-zâde Eyyüb Çelebid. ? - ö. 1098/1686-87Madde AdıGörüntüle
18NAZÎF, Hacı Mü'min-zâde Seyyid Abdullah Efendid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle