EMÎN, Mehmed Emin Bey

(d. ?/? - ö. 1748-48/1160)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Mora’da Avarin’de doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Emin’dir. Mehmed Emin Bey olarak tanındı. Kalyonculuk yaptı. Tunus, Trablus ve Cezayir’de bulundu. 1160/1748-48 yılında vefat etti. Vefat tarihi Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 463)’de 1260/1844-45 olarak gösterilmiştir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Fatîn (1271: 19)’de iki beyti örnek olarak verilmiştir. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 463)’ye göre usta bir şairdi.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 463.

Fatîn Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 19.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 67.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Emin Mehmed Efendi (Avarin/Navarin)”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 32. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nihâl-i bâğ-ı ânsın rûy-i âlin verd-i cennetdir

Dil-i zârımda cânâ âh o bâga murg-ı zînetdir

(ve lehû)

Emîn genc-i kemâl-i mahabbet oldu gönül

Aceb ki müflis-i erbâb-ı vuslat olmuşdur

Fatîn Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 19. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Doğum YeriGörüntüle
2AHMED, Pȋrȃhe Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Doğum YeriGörüntüle
3BAHTÎ, Bahtî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Doğum YılıGörüntüle
5AHMED, Pȋrȃhe Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Doğum YılıGörüntüle
6BAHTÎ, Bahtî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED, Pȋrȃhe Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Ölüm YılıGörüntüle
9BAHTÎ, Bahtî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92MeslekGörüntüle
11AHMED, Pȋrȃhe Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57MeslekGörüntüle
12BAHTÎ, Bahtî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED, Pȋrȃhe Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAHTÎ, Bahtî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÂŞİD, İbrâhim Beyd. 1749 - ö. 1791-92Madde AdıGörüntüle
17AHMED, Pȋrȃhe Ahmed Paşad. ? - ö. 1756-57Madde AdıGörüntüle
18BAHTÎ, Bahtî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle