EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1124/1712-13)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed olup Nazîrî-zâde sanıyla tanınmıştır. Safâyî'ye göre Selanik’te; Salim'e göre Delvine (Arnavutluk)'de doğdu. İyi bir eğitim alıp bazı saray hizmetlerinde çalıştıktan sonra kapıcıbaşı olmuş, yazdığı bir rubainin beğenilmesi üzerine Kıbrıs’a defterdar tayin edilmiş, 1124/1712-13 senesinde Kıbrıs defterdarı iken vefat etmiştir. (Çapan 2005: 81; İnce 2005: 180)

 Şiir söyleyecek derecede Arapça ve Farsça bilen Emîn, tarih düşürmede de ustadır. Ayrıca musiki ilminde de özel bir yeteneği olduğu kaynaklarda kayıtlıdır. Selanik'ten İstanbul'a geldiği zaman, uzun süre İstanbul'un ileri gelenlerinin sohbet meclislerinde bulunmuştur. Zamanının meşhurlarından birine tarih manzumesi kaleme almıştır (Çapan 2005: 81).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl) (2005). Sâlim Efendi ,Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 30.11.2013
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Târîh

Hasenü’l-hulk-ı Muhammed-alem aga-yı güzîn

Ol ki endîşe-i evsâfı safâdır bâle

İttibâ itmek içün sünnet-i hayrü’l-beşere

Hatt-ı müşgînini vaz itdi urdı vâle

Hatt degüldür görülen reşk-i cemâliyle anun

Karalar giydi güneş gökde büründü şâle

Bakup ol hatta dedim ben de Emînâ târîh

İtdi etrâfın ihâta meh-i bedrin hâle 

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 81.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
2CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3AHMED DEDE/ÂŞIK, Müneccimbaşıd. 1631-32 - ö. 28 Şubat 1702Doğum YeriGörüntüle
4RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
5CİVÂNÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AHMED DEDE/ÂŞIK, Müneccimbaşıd. 1631-32 - ö. 28 Şubat 1702Doğum YılıGörüntüle
7RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
8CİVÂNÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9AHMED DEDE/ÂŞIK, Müneccimbaşıd. 1631-32 - ö. 28 Şubat 1702Ölüm YılıGörüntüle
10RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847MeslekGörüntüle
11CİVÂNÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12AHMED DEDE/ÂŞIK, Müneccimbaşıd. 1631-32 - ö. 28 Şubat 1702MeslekGörüntüle
13RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CİVÂNÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED DEDE/ÂŞIK, Müneccimbaşıd. 1631-32 - ö. 28 Şubat 1702Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÜŞDÎ, Halîl Efendi, Selaniklid. ? - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
17CİVÂNÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18AHMED DEDE/ÂŞIK, Müneccimbaşıd. 1631-32 - ö. 28 Şubat 1702Madde AdıGörüntüle