EMÎR, Seyyîd Mehmed Emîr Çelebi

(d. ?/? - ö. 1625-26/1035)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Seyyid Mehmed Emîr Çelebi, İstanbul Eyüplü'dür. Seyyid İslâm Efendi’nin oğludur (Kurnaz 2001: I/63). Hz. Peygamber’in soyundan gelmiştir. Türlü hayallerle örülmüş, didaktik ve âşıkâne gazellerinin çok olduğu söylenir (Solmaz 2005: 209). 1035/1625-26 yılında vefat etmiştir (Kurnaz 2001: I/63). 

Kaynakça

Abdülkadiroğlu, Abdülkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 

Kurnaz, Cemal- Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Ter düşdi meclis içre gice bâdeden arak

Hayli dem oldı bezmimüze basmadı ayak

***

Bî-sütûn-ı gamda nâgeh gûş idüp feryâdımuz

Ol lebi şîrin dimiş kim sag imiş Ferhâd’umuz

***

Dendânına takılaydı görüp eşk-i terümden

Dürdâne iken her biri düşdi nazarumdan

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 209. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendid. ? - ö. 1732Doğum YeriGörüntüle
2Sergen, Semihd. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3PENDÎ, İmam Pendî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1635Doğum YeriGörüntüle
4MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendid. ? - ö. 1732Doğum YılıGörüntüle
5Sergen, Semihd. 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6PENDÎ, İmam Pendî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1635Doğum YılıGörüntüle
7MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendid. ? - ö. 1732Ölüm YılıGörüntüle
8Sergen, Semihd. 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9PENDÎ, İmam Pendî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1635Ölüm YılıGörüntüle
10MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendid. ? - ö. 1732MeslekGörüntüle
11Sergen, Semihd. 1931 - ö. ?MeslekGörüntüle
12PENDÎ, İmam Pendî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1635MeslekGörüntüle
13MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendid. ? - ö. 1732Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sergen, Semihd. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PENDÎ, İmam Pendî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1635Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MUHLİSÎ, Ahmed Muhlisî Efendid. ? - ö. 1732Madde AdıGörüntüle
17Sergen, Semihd. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18PENDÎ, İmam Pendî Mehmed Çelebid. ? - ö. 1635Madde AdıGörüntüle