EMÎRÎ, Emîr Seyyid Mehmed Bey, Hâşim-zâde

(d. ?/? - ö. 988/1580)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Emir Seyyid Mehmed Bey İstanbul ‘da doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Emir Hâşim Çelebi-zâde veya Hâşim-zâde sanıyla bilinir. Emir Hâşim Çelebi’nin oğlu ve şair Muhtârî’nin kardeşidir. Hattı beğenilirdi ve hesap işlerine yatkındı. Önce divan katibi, sonra da muhasebeci oldu. Mısır muhasabecisi iken öldü. “Rahmet be-cân-ı pâk-i Emîrî” ifadesi vefatına tarihtir. Mezarı Mısır’dadır. Kaynaklar şairliğe yeteneği olduğunu ve şiirlerinin beğenildiğini nakleder.

Kaynakça

Açıkgöz, Namık (1982). Riyazü’ş-Şu’arâ. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi.
Aktan, Ali, vd. (hzl) (1995). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Sebil Yay.
Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzâde Faizî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ.  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf
Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HÜSEYİN GÖNEL
Yayın Tarihi: 10.03.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Tokınur kalb-i adûya iyü varur tîrün
Yüz çevürmez neye salsan güzelüm şemşîrün
***

Mansûrun ene’l-hak didügin itme ta‘accüb
Ko söyleneni ârifsen söyledeni gör

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf.153.)

Baglamış hûnî gözin gördüm ol âfet nâzdan
Hâl-i uşşâkı temâşâ itmege açmazdan
***
Togrulsa kaçan kûyına ol Ka‘be-i cânun
Ditrer yüregi oynayuban kıble-nümânun
***
Kanda benzer çeşmesâr-ı dehr çeşmüm yaşına
Yire geçsün âb-ı hayvân ise toprak başına
***
Gûyiyâ bir beyt-i vîrândur içinde genci yok
Olmasa la‘l-i lebün vasfı eger eş‘ârı yok
***
Görüp âyîne gibi gün yüzün ey nûr-ı basar
Merdüm-i dîde ruhun aksini bagrına basar

(Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Ȃşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 382-383.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFHÎ, Es’ad-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1752Doğum YeriGörüntüle
2BEZMÎ, Korucu Ahmed Çelebi, Müderris Bezmî, Nâbînâ, Kör Bezmîd. ? - ö. 1617Doğum YeriGörüntüle
3SAVNÎ, Alîd. ? - ö. 1739-1740Doğum YeriGörüntüle
4SAFHÎ, Es’ad-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1752Doğum YılıGörüntüle
5BEZMÎ, Korucu Ahmed Çelebi, Müderris Bezmî, Nâbînâ, Kör Bezmîd. ? - ö. 1617Doğum YılıGörüntüle
6SAVNÎ, Alîd. ? - ö. 1739-1740Doğum YılıGörüntüle
7SAFHÎ, Es’ad-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1752Ölüm YılıGörüntüle
8BEZMÎ, Korucu Ahmed Çelebi, Müderris Bezmî, Nâbînâ, Kör Bezmîd. ? - ö. 1617Ölüm YılıGörüntüle
9SAVNÎ, Alîd. ? - ö. 1739-1740Ölüm YılıGörüntüle
10SAFHÎ, Es’ad-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1752MeslekGörüntüle
11BEZMÎ, Korucu Ahmed Çelebi, Müderris Bezmî, Nâbînâ, Kör Bezmîd. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
12SAVNÎ, Alîd. ? - ö. 1739-1740MeslekGörüntüle
13SAFHÎ, Es’ad-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEZMÎ, Korucu Ahmed Çelebi, Müderris Bezmî, Nâbînâ, Kör Bezmîd. ? - ö. 1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAVNÎ, Alîd. ? - ö. 1739-1740Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAFHÎ, Es’ad-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1752Madde AdıGörüntüle
17BEZMÎ, Korucu Ahmed Çelebi, Müderris Bezmî, Nâbînâ, Kör Bezmîd. ? - ö. 1617Madde AdıGörüntüle
18SAVNÎ, Alîd. ? - ö. 1739-1740Madde AdıGörüntüle