ENÎSÎ, Mustafa Enîsî Efendi, Edremitli

(d. ?/? - ö. 1325/1907)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edremit'te doğdu. Asıl adı Mustafa Enîsî Efendi'dir. Şiirlerinde Enîsî mahlasını kullandı. İlmiye sınıfından ve Kâdirî tarikatı halifelerindendir. Emlak ve arazi sahibi olduğundan devlet memuriyetinde görev yapmamıştır. Ancak çok iyi Farsça bildiği için ferdî olarak isteyenlere Farsça dersi verirdi. Kâdirî tarikatına mensuptu ve şeyhi Edremitli Aczî Mustafa Efendi'nin halifelerinden Şeyh Rüstem Bey idi (Sarı 1999: 72). 1325/1907 senesinde Edremit'te vefat etti. Vefatına Edremitli Şeyh Haydar Ali Bey, "Söyledi târîh bu şeyh-i kâmile Haydar Alî /Hû deyüp gitdi Enîsî aşk ile Mevlâsına" beytini söylemiştir.

Şiirlerine örnek Karesi Meşâhiri'ndedir.

Kaynakça

Sarı, Mehmet, Ahmet Karaman (hzl.) (1999). İsmail Hakkı - Karesi Meşâhiri. Balıkesir.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazelden

Rişte-i dil vuslat-ı mihr ü vefâya bağlıdır

Za'f-ı cismim firkat-i kaygu cefâya bağlıdır

Mâr-ı sevdâya Enîsî vuslatı tiryâk olur

Zahm-ı sînem illet-i dârû şifâya bağlıdır

Gazelden

Harc edip varım yoğum vîrâne oldum aşk ile

Derd ü gam mihnet çeküp dîvâne oldum aşk ile

Aşk derler bir belâ-yı mihnete düşdüm ki ben

Kâse-lîs-i sofra-i dem-hâne oldum aşk ile

Çıksa cânım aks-i cânânı çıkarmam sîneden

Hıfz idüp îmân-veş peymâne oldum aşk ile

Şîşe-i sahbâyı nûş etdim ezel bezminde ben

Ey Enîsî âleme meyhâne oldum aşk ile

(Sarı, Mehmet, Ahmet Karaman (hzl.) (1999). İsmail Hakkı - Karesi Meşâhiri. Balıkesir. 72, 73.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Doğum YeriGörüntüle
2İŞTİYÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
4MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Doğum YılıGörüntüle
5İŞTİYÂKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
7MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Ölüm YılıGörüntüle
8İŞTİYÂKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İŞTİYÂKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Madde AdıGörüntüle
14İŞTİYÂKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Madde AdıGörüntüle