ENÎSÎ, Mustafa Enîsî Efendi, Edremitli

(d. ?/? - ö. 1907/1325)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edremit'te doğdu. Asıl adı Mustafa Enîsî Efendi'dir. Şiirlerinde Enîsî mahlasını kullandı. İlmiye sınıfından ve Kâdirî tarikatı halifelerindendir. Emlak ve arazi sahibi olduğundan devlet memuriyetinde görev yapmamıştır. Ancak çok iyi Farsça bildiği için ferdî olarak isteyenlere Farsça dersi verirdi. Kâdirî tarikatına mensuptu ve şeyhi Edremitli Aczî Mustafa Efendi'nin halifelerinden Şeyh Rüstem Bey idi (Sarı 1999: 72). 1325/1907 senesinde Edremit'te vefat etti. Vefatına Edremitli Şeyh Haydar Ali Bey, "Söyledi târîh bu şeyh-i kâmile Haydar Alî /Hû deyüp gitdi Enîsî aşk ile Mevlâsına" beytini söylemiştir.

Şiirlerine örnek Karesi Meşâhiri'ndedir.

Kaynakça

Sarı, Mehmet, Ahmet Karaman (hzl.) (1999). İsmail Hakkı - Karesi Meşâhiri. Balıkesir.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Bir gazelinden

Rişte-i dil vuslat-ı mihr ü vefâya bağlıdır

Za'f-ı cismim firkat-i kaygu cefâya bağlıdır

Mâr-ı sevdâya Enîsî vuslatı tiryâk olur

Zahm-ı sînem illet-i dârû şifâya bağlıdır

Bir gazelinden

Harc edip varım yoğum vîrâne oldum aşk ile

Derd ü gam mihnet çeküp dîvâne oldum aşk ile

Aşk derler bir belâ-yı mihnete düşdüm ki ben

Kâse-lîs-i sofra-i dem-hâne oldum aşk ile

Çıksa cânım aks-i cânânı çıkarmam sîneden

Hıfz idüp îmân-veş peymâne oldum aşk ile

Şîşe-i sahbâyı nûş etdim ezel bezminde ben

Ey Enîsî âleme meyhâne oldum aşk ile

Sarı, Mehmet, Ahmet Karaman (hzl.) (1999). İsmail Hakkı - Karesi Meşâhiri. Balıkesir. 72, 73.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
2ACZÎ, Müridzâde Aczî Ağad. 1805 - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
3MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Doğum YeriGörüntüle
4SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
5ACZÎ, Müridzâde Aczî Ağad. 1805 - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
6MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Doğum YılıGörüntüle
7SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
8ACZÎ, Müridzâde Aczî Ağad. 1805 - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Ölüm YılıGörüntüle
10SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ACZÎ, Müridzâde Aczî Ağad. 1805 - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SA'DÎ, Hâfız Ahmed Sa'dî, Havran-Edremitlid. ? - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
14ACZÎ, Müridzâde Aczî Ağad. 1805 - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
15MEHMET ÇAKIRTAŞd. 1920 - ö. 01.11.1988Madde AdıGörüntüle