ENVERÎ, Hâce-zâde Mehmed Enverî Efendi

(d. ?/? - ö. 1106/1694)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Enverî, XVII. asrın sonunda yetişen şair, hattat ve musikişinaslardandır. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul’da doğmuştur. “Hoca-zâde ve Karakız” namlarıyla şöhret kazanmıştır (Ergun, 1945: 1299 ). Tanınmış hattatlardan biri olan Soyulcu-zâde Mustafa Efendi’den yazı meşk etmiş ve icazetnâme almıştır. Sultan Ahmed Camisi'nin baş müezzini olan şair, yazıdaki mahareti dolayısıyla devrin hükümdarı II. Mustafa’nın teveccühünü kazanmıştır.

Selim Giray’ın arzusu üzerine yazdığı Mushaf hediyesi ile hacca gitmiş ve Medine’de vefat etmiştir. Müstakim-zâde, “Mu’allim kıla Hâce-zâdeyi Allâh me’vâya” mısraını vefat tarihi (H.1106/M. 1694) olarak kaydetmiştir (Ergun, 1945: 1299; Kurnaz -Tatçı 2001: 75 ). Nakşibendî tarikatına mensub olan Enverî, dînî ve lâdînî bir takım şiirler yazmış ve besteler vücuda getirmiştir. Bazı manzumeleri değerli musikişinaslarca bestelenmiştir. 

Kaynakça

Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C.I-IV. İstanbul: Bozkurt Matbaası.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.). (2001).Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖMER SAVRAN
Yayın Tarihi: 18.09.2013
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Cümle erbâb-ı tarîkın aslı pîr-i perveri

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî

Ehl-i zikrün ser-firâzı ehl-i aşkın serveri

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî

 

Mazhar-ı nûr-ı tecellî vâsıl-ı Allah olan

Menbâ’-ı ilm-i İlâhî ârif-i billâh olan

Sırr-ı gaybü’l-gaybun ashâbı fenâfi’llâh olan

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.). (2001).Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 75.)

 

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebid. ? - ö. 1669-70Doğum YeriGörüntüle
2HÂMİD, Enserî-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 23 Nisan 1768Doğum YeriGörüntüle
3ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YeriGörüntüle
4VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebid. ? - ö. 1669-70Doğum YılıGörüntüle
5HÂMİD, Enserî-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 23 Nisan 1768Doğum YılıGörüntüle
6ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
7VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebid. ? - ö. 1669-70Ölüm YılıGörüntüle
8HÂMİD, Enserî-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 23 Nisan 1768Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Ölüm YılıGörüntüle
10VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebid. ? - ö. 1669-70MeslekGörüntüle
11HÂMİD, Enserî-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 23 Nisan 1768MeslekGörüntüle
12ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890MeslekGörüntüle
13VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebid. ? - ö. 1669-70Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂMİD, Enserî-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 23 Nisan 1768Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VEZNî, Seyyid Murtazâ Çelebid. ? - ö. 1669-70Madde AdıGörüntüle
17HÂMİD, Enserî-zâde Ahmed Hâmid Efendid. ? - ö. 23 Nisan 1768Madde AdıGörüntüle
18ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Madde AdıGörüntüle