ENVERÎ, Hâcezâde Mehmed Enverî Efendi

(d. ?/? - ö. 1694/1106)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Enverî, XVII. asrın sonunda yetişen şair, hattat ve musikişinaslardandır. Asıl adı Mehmed’dir. İstanbul’da doğmuştur. “Hocazâde ve Karakız” namlarıyla şöhret kazanmıştır (Ergun, 1945: 1299 ). Tanınmış hattatlardan biri olan Soyulcuzâde Mustafa Efendi’den yazı meşk etmiş ve icazetnâme almıştır. Sultan Ahmed Camisinin baş müezzini olan şair, yazıdaki mahareti dolayısıyla devrin hükümdarı II. Mustafa’nın teveccühünü kazanmıştır.

Selim Giray’ın arzusu üzerine yazdığı Mushaf hediyesi ile Hacca gitmiş ve Medine’de vefat etmiştir. Müstakimzâde, “Mu’allim kıla Hâcezâdeyi Allâh me’vâya” mısraını vefat tarihi (H.1106/M. 1694) olarak kaydetmiştir (Ergun, 1945: 1299; Kurnaz ve Tatçı 2001: 75 ). Nakşibendî tarikatına mensub olan Enverî, dînî ve lâdînî bir takım şiirler yazmış ve besteler vücuda getirmiştir. Bazı manzumeleri değerli musikişinaslarca bestelenmiştir. 

Kaynakça

Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C.I-IV. İstanbul: Bozkurt Matbaası.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. Müstakîmzâde. Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî. Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ÖMER SAVRAN
Yayın Tarihi: 18.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Cümle erbâb-ı tarîkın aslı pîr-i perveri

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî

Ehl-i zikrün ser-firâzı ehl-i aşkın serveri

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî

 

Mazhar-ı nûr-ı tecellî vâsıl-ı Allah olan

Menbâ’-ı ilm-i İlâhî ârif-i billâh olan

Sırr-ı gaybü’l-gaybun ashâbı fenâfi’llâh olan

Nakşbendî vü Kadirî Mevlevî vü Halvetî (Kurnaz ve Tatçı 2001: 75)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Özyalçıner, Adnand. 18 Şubat 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SAFÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1725Doğum YeriGörüntüle
4Özyalçıner, Adnand. 18 Şubat 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SAFÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1725Doğum YılıGörüntüle
7Özyalçıner, Adnand. 18 Şubat 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SAFÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1725Ölüm YılıGörüntüle
10Özyalçıner, Adnand. 18 Şubat 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
11TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SAFÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1725MeslekGörüntüle
13Özyalçıner, Adnand. 18 Şubat 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SAFÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1725Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Özyalçıner, Adnand. 18 Şubat 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TÂLİBÎ, Mustafa Tâlibî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SAFÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1725Madde AdıGörüntüle