ES’AD, Es’ad Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1778-79/1192)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Es’ad Mehmed Efendi’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler son derece sınırlıdır. Üsküp nazırı diye şöhret buldu. 1192/1778-79 yılında vefat etti. Kadıköy’de Ayrılık Çeşmesi Kabristanı’na defnedildi.

Zarif bir kişiliğe sahip olan Es’ad Mehmed Efendi'nin, şairliğiyle de tanındığı belirtilmekle birlikte şiirlerine örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî . C. 2. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Yay. 489.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 38.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 24.09.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler