ES’AD-ZÂDE, Seyyid Mehmed Saîd Efendi

(d. ?/? - ö. 1752/1165)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Es’ad-zâde mahlasıyla meşhur olan Seyyid Mehmed Saîd Efendi İstanbulludur ve Saîd Mehmed Efendi’nin oğludur (Akbayar 1996: I995). Babası da seyyid lakabıyla anılan Es’ad-zâde nakîbü’l-eşrâftır. Es’ad-zâde iyi bir tahsil gördü ve ilmiyye sınıfına dâhil oldu. Medreselerde bir süre müderrislik yaptıktan sonra Kuds-i Şerîf mevleviyyetine nail oldu ve 1162 / 1748 senesi Ramazan’ının 22. günü  Bursa’da nakîbü’l-eşrâflık payesini alarak arzusuna ulaxtı (Yüksel ve Köksal 1998: 100). Ancak kısa süre sonra yakalandığı hastalık neticesinde vazifesini yerine getiremediğinden 1165 / 1752 senesinin Şevval ayının 8’inde görevinden azl edildi ve bu tarihten birkaç gün sonra da vefat etti. Otakçılar’da medfundur (Yüksel ve Köksal 1998: 100). Ölüm tarihi, Tuhfe-i Nâ’ilî’de 1178 / 1764 (Kurnaz 2001: I/435) olarak geçerken, Devhatü’n Nukabâ’da 1165 / 1752 (Yüksel ve Köksal 1998: 100) olarak zikredilmektedir. Ancak Devhatü’n Nukabâ’da bu tarihlerde yaşayan ve bu isimde bir tek nakîbü’l-eşrâf kaydı yer alması ve ölüm tarihinin “8 Şevval 1165’ten birkaç gün sonra” şeklinde daha ayrıntılı bir bilgiyle sunulması ölüm tarihinin tespitinde dikkate değerdir. Asrın şairleri arasında da ismi anılan Es’ad-zâde Seyyid Mehmed Saîd Efendi’nin eserleri hakkında ise yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya: Sicill-i Osmanî. C. III. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 995.
Bursalı Mehmed Tâhir (2000). Osmanlı Müellifleri (I-II-III). Ankara: Bizim Büro Basımevi.
Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman: Tuhfe-i Nâilî (Dîvân Şairlerinin Muhtasar Biyografileri). C. I. Ankara: Bizim Büro Yay. 435.
Yüksel, Hasan, M. F. Köksal (hzl.) (1998). Ahmet Rıf’at: Devhatü’n Nukabâ (Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm ve Nakîbüleşrâflar). Sivas: Dilek Matbaası.
 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 14.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Atay, Falih Rıfkıd. 25 Ocak 1894 - ö. 20 Mart 1971Doğum YeriGörüntüle
2ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendid. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
3İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
4Atay, Falih Rıfkıd. 25 Ocak 1894 - ö. 20 Mart 1971Doğum YılıGörüntüle
5ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendid. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
6İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
7Atay, Falih Rıfkıd. 25 Ocak 1894 - ö. 20 Mart 1971Ölüm YılıGörüntüle
8ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendid. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
9İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Ölüm YılıGörüntüle
10Atay, Falih Rıfkıd. 25 Ocak 1894 - ö. 20 Mart 1971MeslekGörüntüle
11ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendid. ? - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
12İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912MeslekGörüntüle
13Atay, Falih Rıfkıd. 25 Ocak 1894 - ö. 20 Mart 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendid. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Atay, Falih Rıfkıd. 25 Ocak 1894 - ö. 20 Mart 1971Madde AdıGörüntüle
17ŞUHÛDÎ, Şeyh Mehmed Şuhûdî Efendid. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
18İKBÂL BACId. 1860 - ö. 1912Madde AdıGörüntüle