EŞREF DAYI

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Eşref Dayı, 19. yüzyıl sonlarında yaşamıştır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da Tophane İskelesi kayıkçılarından ümmi bir kişi olması dışında kaynaklarda hakkında bilgi yoktur (TDEA 1979: 114). Bilinen üç koşmasının İstanbul Ansiklopedisi'nde yer aldığı Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi'nde bildirilmesine rağmen şiirlere ulaşılamamıştır.

Kaynakça

“Eşref Dayı” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 114.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Koşma'dan bir dörtlük

Bahar yaz güz geçti şimdi şitâdır

Sanma Eşref eski zorbaz fetâdır

Hevâyü hevesler gayrı hatâdır

Nidem güzel sevmek huyum illetim (TDEA 1979: 114)