EZHERÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Ezherî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Merhûm u mağfûr küttâb nev’inden Ezherî-i Sitambûlî fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 3a) ibaresiyle kayıtlı, şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu ibareden, Ezherî’nin İstanbullu olduğu ve kâtiplik yaptığı anlaşılmaktadır. Yine mecmuanın yazıldığı dönem göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarından önceki bir tarihte öldüğü düşünülebilir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu. 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 03.12.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çün nesîm ile cihâna oldı anber-bâr zülf

Nâfe-i Çîn'e komadı kıl kadar mikdâr zülf

Ger izârun arz ider bu halka ki ruhsârunı

Oldı gûyâ âteş ü âb oynadur sehhâr zülf

Mâr-ı müşg-efşân diyelden kâkül-i pür-tâbuna

Gülşen-i haddünde ey gül-ruh komadı mâr zülf

Hâtem-i la’lün rakîb-i dîvden hıfz itmege

Gûyiyâ biñ başlu ejderhâdur ey dildâr zülf

Cân u dil nakdin nice kurtarsun andan bir kişi

Çeşm-i fettânuna bir ugrı iki tarrâr zülf

Mushaf-ı hüsn üzre komazdı salîbin ey sanem

Göz göre ger itmeseydi küfrini izhâr zülf

Mâr-ı âbîdür meger itmiş izârunda karâr

Yâsemendür der ki kılmış âşiyânın nâr zülf

Kâkülünden açılur geh geh cemâlün Ka’besi

Perde-i beytü’l-haremdür gösterür envâr zülf

Nisbet-i din itmesün komaz kesersek başını

Baglanupdur var ise ey Ezherî zünnâr zülf

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 3a-b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Emin Hakid. 16 Ekim 1889 - ö. 1 Nisan 1921Doğum YeriGörüntüle
3TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Doğum YeriGörüntüle
4Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Emin Hakid. 16 Ekim 1889 - ö. 1 Nisan 1921Doğum YılıGörüntüle
6TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Doğum YılıGörüntüle
7Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Emin Hakid. 16 Ekim 1889 - ö. 1 Nisan 1921Ölüm YılıGörüntüle
9TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Ölüm YılıGörüntüle
10Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Emin Hakid. 16 Ekim 1889 - ö. 1 Nisan 1921MeslekGörüntüle
12TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724MeslekGörüntüle
13Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Emin Hakid. 16 Ekim 1889 - ö. 1 Nisan 1921Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Emin Hakid. 16 Ekim 1889 - ö. 1 Nisan 1921Madde AdıGörüntüle
18TÂ'İB, Osman-zâde Ahmedd. 1659-1660 - ö. 1724Madde AdıGörüntüle