FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Hacı Fahreddîn Efendi'dir. Şiirlerinde Fahrî mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Evkâf-ı Hümâyûn hazinesinde bulunan Gedikler Odasına devam etti. Bir süre sonra da bu odanın kâtipliği görevinde bulundu. Kendisine hâcelik rütbesi verildi ve Evkâf Nezâreti Tahrîrât Odasında mümeyyizlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'ye göre (Mehmed Süreyya 1311: 11) Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına kadar yaşamıştır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezme ra'nâ aşk ile pür câm-ı enverdir ruhun

Gösterir ahvâlini uşşâka manzardır ruhun

Hüsn ü ânın çaldı gönli âşinâ-yı çeşm idüp

Kıldı sûz encâm çün sûzâne mazhardır ruhun

Niçe hayret niçe nükhet nâdîye gelsen zuhûr

Çün kelâmın dil-firîb hem verd-i ahmerdir ruhun

Zulmeti a'yândan imhâ eyleyüp envâr-ı hat

Pek mücellâ görünür gâyet münevverdir ruhun

Gülşen-i tab'ımdan olur arz gülbû-veş senâ

Her nazar Fahrî'ye bir dürlü ziyâ-verdir ruhun

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 326.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Doğum YeriGörüntüle
2YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Doğum YeriGörüntüle
3FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Doğum YeriGörüntüle
4NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Doğum YılıGörüntüle
5YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Doğum YılıGörüntüle
6FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Doğum YılıGörüntüle
7NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Ölüm YılıGörüntüle
8YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Ölüm YılıGörüntüle
9FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Ölüm YılıGörüntüle
10NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563MeslekGörüntüle
11YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553MeslekGörüntüle
12FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42MeslekGörüntüle
13NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NİHÂNÎ, Turak Çelebid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle
17YETÎM/YETÎMÎ, Ali Çelebid. 1480? - ö. 1553Madde AdıGörüntüle
18FERÎD, İbrahim Ferîdd. ? - ö. 1841-42Madde AdıGörüntüle