FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1278/1861 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Hacı Fahreddîn Efendi'dir. Şiirlerinde Fahrî mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Evkâf-ı Hümâyûn hazinesinde bulunan Gedikler Odasına devam etti. Bir süre sonra da bu odanın kâtipliği görevinde bulundu. Kendisine hâcelik rütbesi verildi ve Evkâf Nezâreti Tahrîrât Odasında mümeyyizlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'ye göre (Mehmed Süreyya 1311: 11) Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına kadar yaşamıştır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezme ra'nâ aşk ile pür câm-ı enverdir ruhun

Gösterir ahvâlini uşşâka manzardır ruhun

Hüsn ü ânın çaldı gönli âşinâ-yı çeşm idüp

Kıldı sûz encâm çün sûzâne mazhardır ruhun

Niçe hayret niçe nükhet nâdîye gelsen zuhûr

Çün kelâmın dil-firîb hem verd-i ahmerdir ruhun

Zulmeti a'yândan imhâ eyleyüp envâr-ı hat

Pek mücellâ görünür gâyet münevverdir ruhun

Gülşen-i tab'ımdan olur arz gülbû-veş senâ

Her nazar Fahrî'ye bir dürlü ziyâ-verdir ruhun

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 326.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EŞREF, Çelebi-zâde Eşref Mollad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1791Doğum YeriGörüntüle
2HÂLÎ, Ahmed Hâlî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3LİVÂYÎd. ? - ö. 1566/67\\\'de sağDoğum YeriGörüntüle
4EŞREF, Çelebi-zâde Eşref Mollad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1791Doğum YılıGörüntüle
5HÂLÎ, Ahmed Hâlî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6LİVÂYÎd. ? - ö. 1566/67\\\'de sağDoğum YılıGörüntüle
7EŞREF, Çelebi-zâde Eşref Mollad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1791Ölüm YılıGörüntüle
8HÂLÎ, Ahmed Hâlî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9LİVÂYÎd. ? - ö. 1566/67\\\'de sağÖlüm YılıGörüntüle
10EŞREF, Çelebi-zâde Eşref Mollad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1791MeslekGörüntüle
11HÂLÎ, Ahmed Hâlî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12LİVÂYÎd. ? - ö. 1566/67\\\'de sağMeslekGörüntüle
13EŞREF, Çelebi-zâde Eşref Mollad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1791Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂLÎ, Ahmed Hâlî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15LİVÂYÎd. ? - ö. 1566/67\\\'de sağAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EŞREF, Çelebi-zâde Eşref Mollad. ? - ö. Ağustos-Eylül 1791Madde AdıGörüntüle
17HÂLÎ, Ahmed Hâlî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18LİVÂYÎd. ? - ö. 1566/67\\\'de sağMadde AdıGörüntüle