FAHRÎ, Kastamonulu

(d. ?/? - ö. 1306/1889-90)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kastamonuludur. Siyasi bir meseleden dolayı birkaç kişi ile birlikte 1304/1886-87’de tevkif edildi. Birkaç ay zabtiye nezareti binasında ve habishane-i umumide tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 1305/Temmuz-Ağustos 1889’da Ali Kemal Bey ile beraber vilayet maiyetine memur olarak bin kuruş maaşla Halep’e sürüldü. 1306/1889-90 yılı başlarında intihar ederek hayatına son verdi.

“Bir mübtedi” imzalı ilk şiirlerinden biri Müntehabât-ı Tercümân-ı Hakîkat’te yayımlandı. Muallim Nâci, tanımadığı hâlde kendisine övgüde bulunmuş ve şairliğini övmüştür. Süleyman Nazîf Bey’e göre de kuvvetli ve ateşli bir şairdi (Cunbur 1999: 521).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Tükendi cism-i zârımın olanca tâb ü tâkati

Fezâ-yı mihnetin daha görünmüyor nihâyeti

Nigârımın cefâsına sebeb ne anlaşılmıyor

Nedir zavallı gönlümün bilinmiyor kabâhati

O nûr-ı çeşmi cânımın yanımda ağlama diyor

Nasıl olur da terk eder gözüm o eski âdeti

Geçer mi böyle günlerim ümîd-i ayn-ı vasl ile

Gelir mi yoksa sevdiğim anında vakt ü sâ’ati

Seninle bir gece hani ne sohbet eylemişdik

Bilir misin ki neydi âh o sohbetin halâveti

(Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay. 522.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Doğum YeriGörüntüle
2Sadık Vicdani Kayıkçıoğlud. 9 Kasım 1866 - ö. 22 Ekim 1939Doğum YeriGörüntüle
3Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Doğum YeriGörüntüle
4HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Doğum YılıGörüntüle
5Sadık Vicdani Kayıkçıoğlud. 9 Kasım 1866 - ö. 22 Ekim 1939Doğum YılıGörüntüle
6Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Doğum YılıGörüntüle
7HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Ölüm YılıGörüntüle
8Sadık Vicdani Kayıkçıoğlud. 9 Kasım 1866 - ö. 22 Ekim 1939Ölüm YılıGörüntüle
9Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Ölüm YılıGörüntüle
10HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18MeslekGörüntüle
11Sadık Vicdani Kayıkçıoğlud. 9 Kasım 1866 - ö. 22 Ekim 1939MeslekGörüntüle
12Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982MeslekGörüntüle
13HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Sadık Vicdani Kayıkçıoğlud. 9 Kasım 1866 - ö. 22 Ekim 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂSİB, Mehmedd. ? - ö. 1717-18Madde AdıGörüntüle
17Sadık Vicdani Kayıkçıoğlud. 9 Kasım 1866 - ö. 22 Ekim 1939Madde AdıGörüntüle
18Hakkı Kamil Beşed. 1899 - ö. 15 Ocak 1982Madde AdıGörüntüle