FAKÎHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fakîhî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde bulunan ve ihtiva ettiği şair kadrosundan hareketle 17. yüzyılın ilk yarısında tertip edildiği anlaşılan bir şiir mecmuasında (T 3795) şairin bir gazeli kayıtlıdır. Bu mecmuanın muhtemel tertip tarihine istinaden Fakîhî’yi, 17. yüzyıl veya önceki dönem şairlerinden kabul etmek mümkündür.

Kaynakça

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 3795”.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2021
Güncelleme Tarihi: 01.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel  

Beñzüm sarısın görseñe takrîr ne hâcet

Gözüm yaşına baksaña tahrîr ne hâcet

Kur’ân gibi alnum yazısın ezber okursın

Bir maʻna ki maʻlûm ola tefsîr ne hâcet

 

Zencîr-i ser-i zülfi virüñ ʻâşık eline

Diller kudırur dilber-i zencîr ne hâcet

 

Teslîm-i kazâ eylese yeg kesb-i ʻamelden

Takdîre rızâ virene tedbîr ne hâcet

 

Agardı kara sakalı kapuñda Fakîhüñ

Çıkup dimedüñ bir gün aña pîr ne hâcet

Mecmûa-i Eşâr. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi “T 3795”. vr. 22b.