FÂNÎ, Fânî Çelebi

(d. 950 ?/1543 ? - ö. 1010\\\'dan sonra/1601\\\'den sonra)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Edirnelidir. Sultan III. Murad dönemi şairlerinden olup asıl mesleği attarlıktır.Sultan III. Mehmed Han'ın Eğri seferinde, sultan Edirne’ye geldiğinde kendisine bir kaside sunduğu ve karşılığında para ödülü aldığı bildirilmektedir. Kaynaklarda hakkında verilen bilgiler çelişkili ve tutarsız görünmektedir. Mesela kendisi hakkında bilgi veren aşağıdaki kaynaklarda kendisinin II.Murad dönemi şairi olduğu ve Sultan IV.Mehmed'in Eğri seferinde bir övgü şiiri sunduğu bildirilmiştir ki, Sultan II.Murad ile Sultan IV.Mehmed arasında tam 250 sene vardır. Dolayısıyla Fânî'nin yaşadığı dönemi Sultan III. Murad ve Sultan III. Mehmed dönemleri olarak düzeltmek gerekmektedir. Fânî'nin, Lokman hekimin öğütlerini Farsça’dan Türkçe’ye çevirdiği bildirilmektedir. Ayrıca, manzum bir bilmece risalesi olup 1003/1594 yılında yazılmıştır.

 

Kaynakça

Abdurrahman Hıbrî (1996). Enîsü'l-Müsâmirîn. çev. R. Kazancıgil. Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şb. Yay. 

İpekten, Haluk vd. (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ’ilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MUHİTTİN ELİAÇIK
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Köhne cisre uğrama gel ey püser

At ile geçmekten anı kıl hazer

 

Manzum bilmece risalesinden bir bilmece

Nedir ol hokka kim yâkûta benzer

İçi pür dürr-i meknûndur müdevver

Kapansa bir hayal olur gözünde

Açılsa dökülür kand-ı mükerrer

Bilmecenin cevabı

Leb-i dilberdir anı bil sen ammâ

Deme nâdâna ağzından çıkarma


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Doğum YeriGörüntüle
2IZÂRÎ, Hacı Pîr Mehmed Izârî Efendid. ? - ö. 1588Doğum YeriGörüntüle
3ASKERÎ, Mehmedd. ? - ö. 1591Doğum YeriGörüntüle
4BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Doğum YılıGörüntüle
5MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Doğum YılıGörüntüle
6HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Doğum YılıGörüntüle
7BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Ölüm YılıGörüntüle
8MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Ölüm YılıGörüntüle
9HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Ölüm YılıGörüntüle
10BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607MeslekGörüntüle
11MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617MeslekGörüntüle
12HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594MeslekGörüntüle
13BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Madde AdıGörüntüle
17MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Madde AdıGörüntüle
18HAŞİMÎ, Osmand. 1543 - ö. 1594Madde AdıGörüntüle