FÂTİH, Fâtih Efendi

(d. 1232/1826 - ö. 1266/1849)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1232/1826’da Edirne'nin Pınarhisar kasabasında doğdu. Ahmed Zihnî Efendi'nin oğludur. Yirmi iki yaşına kadar Edirne’de bir mikdar Arapça ve Farsça öğrendikten sonra İzmir mollalı­ğına giden babasıyla birlikte bir süre orada kaldı. 1266/1849 yılında İstanbul’a gelerek Mektubi-i Maliye kalemine girdi, yükselerek Bitlis Defterdarlığına atandı. İstanbul'a dönüşünü müteakip 1304/1888 tarihinde öldü. Kabri Merkezefendi Mezarlığı'ndadır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül meyl eyledi şimdi yine bir tâze cânâne

Melâhat mülkünün sultânıdır ol çeşm-i mestâne

Açılur nazla rûyunda güller hande ettikçe

Olur bülbül gibi üftâdeler hep mest ü hayrâne

Züleyhâ-yı zamândan bir nişân kalmış bu âlemde

Anınçün eylerim cânım fedâ ol câna dermâne

Perîşân zülfünü gördüm görelden pek perîşânım

Dagıldı akl u fikrim başladım feryâd u efgâna

Yanup Mecmûnveş sevdâ-yı aşka şimdicek Fâtih

Cemâl-i şem-i yâre olmada bî-çâre pervâne

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 320.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TÂ'İB, Hattat-zâde Hacı Mehmed Efendid. ? - ö. 1778/79Doğum YeriGörüntüle
2Zahir Güvemlid. 6 Mart 1913 - ö. 5 Haziran 2004Doğum YeriGörüntüle
3Faruk Gürtuncad. 1904 - ö. 6 Ağustos 1982Doğum YeriGörüntüle
4NECÎB, Hacı Necîb Paşad. 1826? - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
5NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
6SEYYİD, Şeyh Seyyid Ahmed Hicâbîd. 1826 - ö. 1888Doğum YılıGörüntüle
7HÂTİF, Mehmed Hâtif Efendid. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
8ASLANOĞLU, Abdurrahmand. ? - ö. 1849\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
9NAZÎF, Mehmedd. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
10MÜNÎF, Antâkî/Antakyalı Münîf Mustafa Efendid. ? - ö. 1743-44MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Feyzî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12TURSUN BEY, Lebîbî, Tûr-ı Sînâd. 1426 ? - ö. 1491 veya 1499 sonrasıMeslekGörüntüle
13HASAN HÜSNÎ PAŞA, Sührâb-zâde Hocaoğlu, Mısırlıd. ? - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDURRAHMAN FEHMÎd. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15OSMAN, Selânikîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÜRRÎ, Dürrî Çelebid. ? - ö. 1494-5’ten sonraMadde AdıGörüntüle
17MAHFÎ, Ramazand. 1542-1543 - ö. 1616-1617Madde AdıGörüntüle
18NESÎBÎ, Emîr Ahmed Efendid. ? - ö. Temmuz/Ağustos 1612Madde AdıGörüntüle