FÂTİH, Fâtih Efendi

(d. 1232/1826 - ö. 1266/1849)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1232/1826’da Edirne'nin Pınarhisar kasabasında doğdu. Ahmed Zihnî Efendi'nin oğludur. Yirmi iki yaşına kadar Edirne’de bir mikdar Arapça ve Farsça öğrendikten sonra İzmir mollalı­ğına giden babasıyla birlikte bir süre orada kaldı. 1266/1849 yılında İstanbul’a gelerek Mektubi-i Maliye kalemine girdi, yükselerek Bitlis Defterdarlığına atandı. İstanbul'a dönüşünü müteakip 1304/1888 tarihinde öldü. Kabri Merkezefendi Mezarlığı'ndadır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. 4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül meyl eyledi şimdi yine bir tâze cânâne

Melâhat mülkünün sultânıdır ol çeşm-i mestâne

Açılur nazla rûyunda güller hande ettikçe

Olur bülbül gibi üftâdeler hep mest ü hayrâne

Züleyhâ-yı zamândan bir nişân kalmış bu âlemde

Anınçün eylerim cânım fedâ ol câna dermâne

Perîşân zülfünü gördüm görelden pek perîşânım

Dagıldı akl u fikrim başladım feryâd u efgâna

Yanup Mecmûnveş sevdâ-yı aşka şimdicek Fâtih

Cemâl-i şem-i yâre olmada bî-çâre pervâne

(Fatîn Dâvud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 320.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ (ELÎFÎ), Elîfî-zâde Feyzullâh Efendid. ? - ö. 20 Haziran-19 Temmuz 1765Doğum YeriGörüntüle
2NASÎBÎ, İsmail Efendi-zâde Halil Efendid. ? - ö. 1682-83Doğum YeriGörüntüle
3ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Doğum YeriGörüntüle
4NECÎB, Hacı Necîb Paşad. 1826? - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
5SA'ÎD, Müftü-zâde, Divriğilid. 1826 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
8HÂTİF, Mehmed Hâtif Efendid. ? - ö. 1849Ölüm YılıGörüntüle
9ASLANOĞLU, Abdurrahmand. ? - ö. 1849\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
10ÂTIF, Süleymân Âtıf Efendid. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Feyzî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HİNDÎ, HAMDÎ, Mahmûdd. 1513-14 - ö. Ağustos 1579’dan sonra ?MeslekGörüntüle
13HULKÎ, Hasand. 1849 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EMÎN, Arab-zâde Emîn Efendid. 1849 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Râşid Ali Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂRİF, Silahdâr-zâde Enderunlu Ârif Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17EBUSSUUD EFENDİ, Hâce Çelebid. 1490 - ö. 1574Madde AdıGörüntüle
18FÂ’İK, Sâlih Fâ'ik Beyd. 1825-26 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle