FATMA NERÎME HANIM

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şiirlerine 1302/1885 yılında çıkan Berk dergisinin dördüncü, beşinci, dokuzuncu ve onuncu sayılarında rastlanan Fatma Nerîme Hanım hakkında kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır. Bu tarihte hayatta olduğu bilindiğine göre 19. yy. şairlerinden olduğu kesindir. Vefat yeri ve vefat tarihi de bilinmemektedir.

Fatma Nerîme Hanım'ın ilk şiirine "Bülbüle İtâb" başlığıyla Berk dergisinin dördüncü sayısında rastlanmaktadır. Beşinci sayısında bir mektubu ile bir şarkısı ve adı geçen derginin dokuzuncu sayısıyla onuncu sayısında da yine birer şarkısı görülmektedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şarkı

Âşıka olmakda vechin cilve-gâh

Kimden etdin sevdigim meşk-i nigâh

Âhuvân gamzenden eyler intibâh

Kimden etdin sevdigim meşk-i nigâh

 

Gözlerinde başka haller rû-nümûn

Her bakışın bin dili eyler zebûn

Görmedim dünyâda bu rütbe füsûn

Kimden etdin sevdigim meşk-i nigâh

(Cunbur, Müjgan (2011). Osmanlı Dönemi Türk Kadın Şairleri. Ankara: Türkkad Genel Merkezi Yay. 185.)