FÂZIL, Fâzıl Halil Dede

(d. ?/? - ö. 1677-78/1088)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şeyh Seyyid Fâzıl Halil Dede, Kasım Paşa Mevlevîhânesi Şeyhi Sırrî Abdulhayy Dede’nin oğludur. Yaklaşık olarak 1614 tarihinde doğdu. Asıl adı Halil’dir. 1041/1631-32 Tarihinde babası vefat edince aynı tekkede henüz on sekiz yaşında iken şeyh oldu, bu vazifede iken 1088/1677-78 tarihinde vefat etti. Vazife gördüğü tekkenin kabristanlığında medfundur.

Fâzıl mahlasını babası verdi. Esrar Dede, onun kendi el yazısıyla yazılmış olan astronomi, hendese, aritmetik ve kelâm ilimlerine dair on kadar risalesini gördüğünü; Müneccimbaşı Ahmed Dede ve Kazasker Ârif Efendi başta olmak üzere birçok talebe yetiştirdiğini söyler. (Genç 2000: 415, 416)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a-i ‘Arabiyye

İzâ ente min şahsın celeste velem tecid
Huzûreke yen mî fe’c-tenibhü ve fârık
Ve-lâ tashabi’l-agyâre va’hter musâhiben
Yüfîdüke cem’a’l-kalbi min gayri ‘â‘ık

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 416)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Özlem Tansald. 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Hatice Kübra Tongard. 15 Kasım 1984 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Özlem Tansald. 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Hatice Kübra Tongard. 15 Kasım 1984 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Özlem Tansald. 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Hatice Kübra Tongard. 15 Kasım 1984 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Özlem Tansald. 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Hatice Kübra Tongard. 15 Kasım 1984 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Özlem Tansald. 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Hatice Kübra Tongard. 15 Kasım 1984 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ali Hikmetd. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Özlem Tansald. 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Hatice Kübra Tongard. 15 Kasım 1984 - ö. ?Madde AdıGörüntüle