FÂZIL, Fâzıl Halil Dede

(d. ?/? - ö. 1088/1677-78)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Şeyh Seyyid Fâzıl Halil Dede, Kasım Paşa Mevlevîhânesi Şeyhi Sırrî Abdulhay Dede’nin oğludur. Yaklaşık olarak 1614 tarihinde doğdu. Asıl adı Halil’dir. 1041/1631-32 tarihinde babası vefat edince aynı tekkede henüz on sekiz yaşında iken şeyh oldu, bu vazifede iken 1088/1677-78 tarihinde vefat etti. Vazife gördüğü tekkenin kabristanında medfundur.

Fâzıl mahlasını babası verdi. Esrâr Dede, onun kendi el yazısıyla yazılmış olan astronomi, hendese, aritmetik ve kelâm ilimlerine dair on kadar risalesini gördüğünü; Müneccimbaşı Ahmed Dede ve Kazasker Ârif Efendi başta olmak üzere birçok talebe yetiştirdiğini söyler. (Genç 2000: 415, 416)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman,Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a-i ‘Arabiyye

İzâ ente min şahsın celeste velem tecid
Huzûreke yen mî fe’c-tenibhü ve fârık
Ve-lâ tashabi’l-agyâre va’hter musâhiben
Yüfîdüke cem’a’l-kalbi min gayri ‘â‘ık

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 416.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Doğum YeriGörüntüle
2AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Doğum YeriGörüntüle
3KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendid. ? - ö. 1818-19Doğum YeriGörüntüle
4VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Doğum YılıGörüntüle
5AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Doğum YılıGörüntüle
6KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendid. ? - ö. 1818-19Doğum YılıGörüntüle
7VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Ölüm YılıGörüntüle
8AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Ölüm YılıGörüntüle
9KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendid. ? - ö. 1818-19Ölüm YılıGörüntüle
10VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55MeslekGörüntüle
11AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947MeslekGörüntüle
12KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendid. ? - ö. 1818-19MeslekGörüntüle
13VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendid. ? - ö. 1818-19Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂSIK, İbrahim Efendid. ? - ö. 1754/55Madde AdıGörüntüle
17AVRAM NAOM/İBRAHİM NOMd. 1878 - ö. 30.11.1947Madde AdıGörüntüle
18KEMÂL, Şeyh Seyyid Kemâleddin Efendid. ? - ö. 1818-19Madde AdıGörüntüle