FÂZIL, Fâzıl Halil Dede

(d. ?/? - ö. 1088/1677-78)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şeyh Seyyid Fâzıl Halil Dede, Kasım Paşa Mevlevîhânesi Şeyhi Sırrî Abdulhay Dede’nin oğludur. Yaklaşık olarak 1614 tarihinde doğdu. Asıl adı Halil’dir. 1041/1631-32 tarihinde babası vefat edince aynı tekkede henüz on sekiz yaşında iken şeyh oldu, bu vazifede iken 1088/1677-78 tarihinde vefat etti. Vazife gördüğü tekkenin kabristanında medfundur.

Fâzıl mahlasını babası verdi. Esrâr Dede, onun kendi el yazısıyla yazılmış olan astronomi, hendese, aritmetik ve kelâm ilimlerine dair on kadar risalesini gördüğünü; Müneccimbaşı Ahmed Dede ve Kazasker Ârif Efendi başta olmak üzere birçok talebe yetiştirdiğini söyler. (Genç 2000: 415, 416)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman,Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014
Güncelleme Tarihi: 27.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a-i ‘Arabiyye

İzâ ente min şahsın celeste velem tecid
Huzûreke yen mî fe’c-tenibhü ve fârık
Ve-lâ tashabi’l-agyâre va’hter musâhiben
Yüfîdüke cem’a’l-kalbi min gayri ‘â‘ık

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 416.)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Önay Sözerd. 1936 - ö. ?MeslekGörüntüle
11İrfan Hazard. 1898 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Önay Sözerd. 1936 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17İrfan Hazard. 1898 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Arkın Gelişind. 28 Mayıs 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle