FÂZIL, Fâzıl Halil Dede

(d. ?/? - ö. 1677-78/1088)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şeyh Seyyid Fâzıl Halil Dede, Kasım Paşa Mevlevîhânesi Şeyhi Sırrî Abdulhayy Dede’nin oğludur. Yaklaşık olarak 1614 tarihinde doğdu. Asıl adı Halil’dir. 1041/1631-32 Tarihinde babası vefat edince aynı tekkede henüz on sekiz yaşında iken şeyh oldu, bu vazifede iken 1088/1677-78 tarihinde vefat etti. Vazife gördüğü tekkenin kabristanlığında medfundur.

Fâzıl mahlasını babası verdi. Esrar Dede, onun kendi el yazısıyla yazılmış olan astronomi, hendese, aritmetik ve kelâm ilimlerine dair on kadar risalesini gördüğünü; Müneccimbaşı Ahmed Dede ve Kazasker Ârif Efendi başta olmak üzere birçok talebe yetiştirdiğini söyler. (Genç 2000: 415, 416)
 

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâ’-hâne-i Edeb. İstanbul: Nâşiri: Rif’at.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. ABDULLAH EREN
Yayın Tarihi: 09.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt’a-i ‘Arabiyye

İzâ ente min şahsın celeste velem tecid
Huzûreke yen mî fe’c-tenibhü ve fârık
Ve-lâ tashabi’l-agyâre va’hter musâhiben
Yüfîdüke cem’a’l-kalbi min gayri ‘â‘ık

(Genç, İlhan (hzl.) (2000). Esrar Dede, Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 416)
 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
3VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Doğum YeriGörüntüle
4Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Doğum YılıGörüntüle
6VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Doğum YılıGörüntüle
7Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Ölüm YılıGörüntüle
9VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Ölüm YılıGörüntüle
10Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04MeslekGörüntüle
12VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929MeslekGörüntüle
13Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ceyda Günalpd. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ, Alid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle
18VASSAF, Osmanzâde Hüseyin Vassafd. 08.03.1872 - ö. 22.10.1929Madde AdıGörüntüle