FÂZIL, Hâmid-zâde/Câmidî-zâde Mehmed Fâzıl

(d. 1835/1251 - ö. 1897/1315)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed'dir. Hâmid-zâde/Câmidî-zâde sanıyla tanındı. 1251/1835 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hâmidî-zâde müftü Abdülganî Efendi’nin oğludur. Önce babasından eğitim gördü. Diyarbakır medreselerinde okudu. Tahsilini tamamlamak için Bağdat’a gitti. Daha sonra memleketine dönerek çeşitli memuriyetlerde bulundu. Memleketinden ayrılmadı. Hattın 12 çeşidini Mehmed Şa'bân Kâmî Efendi'den öğrendi. Ali Emîrî Efendi ile "sıhriyet"leri vardır. Aynı zamanda yakın arkadaş olmuşlardır. 1315/1897 yılında vefat etti.

Dîvânçe'si varsa da kaybolmuştur. Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları'nda üç gazelini kaydeder.

Ali Emîrî Fâzıl'ın kişiliğini över. Şiirlerini "muhayyel" ve "âteşîn" terimleri ile değerlendirir. Fâzıl, her mısrasında "ateş" bulunan "gül" redifli gazelini kaydetmesi için Ali Emîrî Efendi'ye göndermiş, o da bu gazelden 2 beyti tezkiresine kaydetmiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid, Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaa.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çâr-sûy-ı gülşen âteş murg-ı âteş-hâra gül

Açmış âteşle dehânın subh-dem gülzâra gül

 

Sebt-i ünvân eyler âteş-bâr-ı kilkin Fâzılâ

Nazm-ı âteş-bâr-ı rengînin ser-i tûmâra gül

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 749.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Osman Ocak Nakiboğlud. 1901 - ö. 23 Haziran 1984Doğum YeriGörüntüle
2SELÂMÎ, Selâmî Efendid. ? - ö. 1669Doğum YeriGörüntüle
3Sultan Su Akard. 28 Mart 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SERDARÎd. 1834-1835 - ö. 1922Doğum YılıGörüntüle
5ZİHNÎ, Mehmed Nedretd. 1835 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
6BAĞBAN MEHEMMEDd. 1835 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED ÂRİF BEY, Erzurumlud. 1845 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
8RASİH, Hacı Rasih Efendid. ? - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9ABDÜLKÂDİR KEMÂLEDDÎN, Erbillid. ? - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
10ZİYA, Ziya Hızıroğlud. 1936 - ö. 2018MeslekGörüntüle
11Necdet Şahind. 1929 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Alaaddin Soykand. 10 Mart 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
13İFFET, Hatice İffet Hanımd. 1854 - ö. 1912Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MAZHAR, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İSHAK SÜKÛTÎ, Diyarbakırlıd. 1868 - ö. 1902Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NAZÎFÎ, Nazîfî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÜSNÎ, Hüseyin Hüsnîd. ? - ö. 1890Madde AdıGörüntüle
18KUL ŞÜKRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle