FÂZIL, Hâmid-zâde/Câmidî-zâde Mehmed Fâzıl

(d. 1251/1835 - ö. 1315/1897)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed'dir. Hâmid-zâde/Câmidî-zâde sanıyla tanındı. 1251/1835 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hâmidî-zâde müftü Abdülganî Efendi’nin oğludur. Önce babasından eğitim gördü. Diyarbakır medreselerinde okudu. Tahsilini tamamlamak için Bağdat’a gitti. Daha sonra memleketine dönerek çeşitli memuriyetlerde bulundu. Memleketinden ayrılmadı. Hattın 12 çeşidini Mehmed Şa'bân Kâmî Efendi'den öğrendi. Ali Emîrî Efendi ile "sıhriyet"leri vardır. Aynı zamanda yakın arkadaş olmuşlardır. 1315/1897 yılında vefat etti.

Dîvânçe'si varsa da kaybolmuştur. Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları'nda üç gazelini kaydeder.

Ali Emîrî Fâzıl'ın kişiliğini över. Şiirlerini "muhayyel" ve "âteşîn" terimleri ile değerlendirir. Fâzıl, her mısrasında "ateş" bulunan "gül" redifli gazelini kaydetmesi için Ali Emîrî Efendi'ye göndermiş, o da bu gazelden 2 beyti tezkiresine kaydetmiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve Nurhan Güner (2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid, Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaa.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.12.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çâr-sûy-ı gülşen âteş murg-ı âteş-hâra gül

Açmış âteşle dehânın subh-dem gülzâra gül

 

Sebt-i ünvân eyler âteş-bâr-ı kilkin Fâzılâ

Nazm-ı âteş-bâr-ı rengînin ser-i tûmâra gül

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 749.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REFÎ'-İ ÂMİDÎd. 1756 - ö. 1816Doğum YeriGörüntüle
2MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAMDÎ, Ahmed Hamdî Çelebid. 1620-21 - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
4SEYRANÎd. 1835 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
5BURHANİ, Mehmed Alid. 1835 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6BAĞBAN MEHEMMEDd. 1835 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7Teodor Kasapd. 10 Kasım 1835 - ö. 5 Haziran 1897Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Osmân Râşid Efendid. 1816 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
9BEDRÎ, Niksarlıd. 1845 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
10Abdullah Ortaç Özdemird. 21 Mayıs 1942 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Tayyip Atmacad. 10 Haziran 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
12KUL VAHAP, Abdulvahap Saltd. 1934 - ö. 04.09.2014MeslekGörüntüle
13SEDÂD ALİ BEY, Cevdet Paşa-zâded. 1857 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HALÎMÎ, Selîmd. 1793-94 - ö. 1854Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GÜLPERÎ HANIMd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÜRRÎ, Acem-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SEHMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. 1651-52Madde AdıGörüntüle
18FERÎD, Mehmed Bahâeddîn Ferîdd. ? - ö. 1837Madde AdıGörüntüle