FÂZIL, Hâmidzâde/Câmidîzâde Mehmed Fâzıl

(d. 1835/1251 - ö. 1897/1315)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed'dir. Hâmidzâde/Câmidîzâde sanıyla tanındı. 1251/1835 yılında Diyarbakır'da doğdu. Hâmidîzâde müftü Abdülganî Efendi’nin oğludur. Önce babasından eğitim gördü. Diyarbakır medreselerinde okudu. Tahsilini tamamlamak için Bağdat’a gitti. Daha sonra memleketine dönerek çeşitli memuriyetlerde bulundu. Memleketinden ayrılmadı. Hattın 12 çeşidini Mehmed Şa'bân Kâmî Efendi'den öğrendi. Ali Emîrî Efendi ile "sıhriyet"leri vardır. Aynı zamanda yakın arkaş olmuşlardır. 1315/1897 yılında vefat etti.

Dîvânçe'si varsa da kaybolmuştur. Şevket Beysanoğlu, Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları'nda üç gazelini kaydeder.

Ali Emîrî Fâzıl'ın kişiliğini över. Şiirlerini "muhayyel" ve "âteşîn" terimleri ile değerlendirir. Fâzıl, her mısrasında "ateş" bulunan "gül" redifli gazelini kaydetmesi için Ali Emîrî Efendi'ye göndermiş, o da bu gazelden 2 beyti tezkiresine kaydetmiştir.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. II. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip-Nurhan Güner (2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid, Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaa.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çâr-sûy-ı gülşen âteş murg-ı âteş-hâra gül

Açmış âteşle dehânın subh-dem gülzâra gül

Sebt-i ünvân eyler âteş-bâr-ı kilkin Fâzılâ

Nazm-ı âteş-bâr-ı rengînin ser-i tûmâra gül

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 749.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Doğum YeriGörüntüle
2VÂKIF, Abdullah Vâkıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHMED TEVFÎK, Diyarbakırlıd. 1865 - ö. 1905Doğum YeriGörüntüle
4Teodor Kasapd. 10 Kasım 1835 - ö. 5 Haziran 1897Doğum YılıGörüntüle
5EMÎN, Molla Ali Binni Molla Emînd. 1835 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6BAĞBAN MEHEMMEDd. 1835 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7ABDÜLKÂDİR KEMÂLEDDÎN, Erbillid. ? - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
8Teodor Kasapd. 10 Kasım 1835 - ö. 5 Haziran 1897Ölüm YılıGörüntüle
9MEHMED ÂRİF BEY,Erzurumlud. 1845 - ö. 1897Ölüm YılıGörüntüle
10SÜMBÜL, Müslüm Sümbüld. 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
11YILDIRIM, Hazık Yıldırımd. 1918 - ö. 1998MeslekGörüntüle
12Osman Erkand. 01 Mart 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HAYRÎ, Müderris-zâde Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HİKMET, Hersekli Ârif Hikmet Beyd. 1839 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İHYÂ, Tüfekçibaşı Hacı Yahyâ, Enderunlud. ? - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HIRÂMÎ, Molla Kurbând. 1796 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşad. ? - ö. Kasım-Aralık 1648Madde AdıGörüntüle
18RÜŞDÎ PAŞA, Ahmed Rüşdî Paşa, Gedizlid. 1833 - ö. 1897Madde AdıGörüntüle