FAZLÎ, Fazlullâh Fazlî, Leng Fazlî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Fazlullâh’tır. Fazlî-i Leng (Topal Fazlî) sanıyla tanındı. Kaynaklarda ölüm tarihi olarak Kanuni devri gösterilmektedir. Edirnelidir. Âşık Çelebi’ye göre pek çok bilgiye sahip, ilim yolunda çok zorluklar çekmiş bir kişi idi (Kılıç 2010: 1193). Amasya müftüsü Ümmü’l-Veledzâde’den mülazım oldu. Bir göreve atanacakken vefat etti. Fazlî, şiir ve nesir sahasında kendisini geçecek kimse olmadığını iddia ederdi. Aşağıdaki gazelde Fazlî’nin kendini beğenmişliğini Emrî Çelebi, Fazlî’nin ağzından dile getirmiştir (İsen 1994: 254):

Tîmur mihnetüm gam ili atum oynağı

Âhum ricâli kursa n’ola bana otagı

Allâme-i gamum kanı bir ayagum çeker

Müftî-i ışka göstereyin mollâlanmagı

Ayagum üstüne turamazsam aceb midür

Mestüm şarâb-ı ışkla anman ayılmagı

Ferzâne gibi gerçi ki bir keç-revem şehâ

Nat-ı zemînde gözedirüm nice baydagı

Gördüm ki bezm-i gamda beni agsadur hasûd

Bir özr-leng itdüm ü götürdüm ayagı

Fazlî-i Leng pâyüne düşse aceb degül

Âhû görüncedür güzelim itün agsagı (İsen, Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı, 254).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Hattun irişdi virdi âşûba ol cemâli

Gûyâ diyâr-ı Rûmı tutdı çıkup celâlî

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1194.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
2HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Doğum YeriGörüntüle
3CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
4FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Doğum YılıGörüntüle
6CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
7FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Ölüm YılıGörüntüle
9CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
10FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889MeslekGörüntüle
11HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676MeslekGörüntüle
12CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
13FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
17HIBRÎ, ABDURRAHMAN HIBRÎd. 1603 - ö. 1676Madde AdıGörüntüle
18CEVRÎ, Harrat-zâde İbrahim Cevrîd. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle