FAZLÎ, Fazlullâh Fazlî, Leng Fazlî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Fazlullâh’tır. Fazlî-i Leng (Topal Fazlî) sanıyla tanındı. Kaynaklarda ölüm tarihi olarak Kanuni devri gösterilmektedir. Edirnelidir. Âşık Çelebi’ye göre pek çok bilgiye sahip, ilim yolunda çok zorluklar çekmiş bir kişi idi (Kılıç 2010: 1193). Amasya müftüsü Ümmü’l-Veledzâde’den mülazım oldu. Bir göreve atanacakken vefat etti. Fazlî, şiir ve nesir sahasında kendisini geçecek kimse olmadığını iddia ederdi. Aşağıdaki gazelde Fazlî’nin kendini beğenmişliğini Emrî Çelebi, Fazlî’nin ağzından dile getirmiştir (İsen 1994: 254):

Tîmur mihnetüm gam ili atum oynağı

Âhum ricâli kursa n’ola bana otagı

Allâme-i gamum kanı bir ayagum çeker

Müftî-i ışka göstereyin mollâlanmagı

Ayagum üstüne turamazsam aceb midür

Mestüm şarâb-ı ışkla anman ayılmagı

Ferzâne gibi gerçi ki bir keç-revem şehâ

Nat-ı zemînde gözedirüm nice baydagı

Gördüm ki bezm-i gamda beni agsadur hasûd

Bir özr-leng itdüm ü götürdüm ayagı

Fazlî-i Leng pâyüne düşse aceb degül

Âhû görüncedür güzelim itün agsagı (İsen, Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı, 254).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Hattun irişdi virdi âşûba ol cemâli

Gûyâ diyâr-ı Rûmı tutdı çıkup celâlî

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1194.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HÂFIZ, Hâfız-ı Mevlevi Kömürcüzâde Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5HÂFIZ, Hâfız-ı Mevlevi Kömürcüzâde Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8HÂFIZ, Hâfız-ı Mevlevi Kömürcüzâde Mehmedd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11HÂFIZ, Hâfız-ı Mevlevi Kömürcüzâde Mehmedd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂFIZ, Hâfız-ı Mevlevi Kömürcüzâde Mehmedd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YAKÎNÎ, Hüseyin Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HÂFIZ, Hâfız-ı Mevlevi Kömürcüzâde Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HULÛSÎ, Hulûsî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle