FAZLÎ, Fazlullâh Fazlî, Leng Fazlî

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Fazlullâh’tır. Fazlî-i Leng (Topal Fazlî) sanıyla tanındı. Kaynaklarda ölüm tarihi olarak Kanuni devri gösterilmektedir. Edirnelidir. Âşık Çelebi’ye göre pek çok bilgiye sahip, ilim yolunda çok zorluklar çekmiş bir kişi idi (Kılıç 2010: 1193). Amasya müftüsü Ümmü’l-Veledzâde’den mülazım oldu. Bir göreve atanacakken vefat etti. Fazlî, şiir ve nesir sahasında kendisini geçecek kimse olmadığını iddia ederdi. Aşağıdaki gazelde Fazlî’nin kendini beğenmişliğini Emrî Çelebi, Fazlî’nin ağzından dile getirmiştir (İsen 1994: 254):

Tîmur mihnetüm gam ili atum oynağı

Âhum ricâli kursa n’ola bana otagı

Allâme-i gamum kanı bir ayagum çeker

Müftî-i ışka göstereyin mollâlanmagı

Ayagum üstüne turamazsam aceb midür

Mestüm şarâb-ı ışkla anman ayılmagı

Ferzâne gibi gerçi ki bir keç-revem şehâ

Nat-ı zemînde gözedirüm nice baydagı

Gördüm ki bezm-i gamda beni agsadur hasûd

Bir özr-leng itdüm ü götürdüm ayagı

Fazlî-i Leng pâyüne düşse aceb degül

Âhû görüncedür güzelim itün agsagı (İsen, Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı, 254).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Hattun irişdi virdi âşûba ol cemâli

Gûyâ diyâr-ı Rûmı tutdı çıkup celâlî

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1194.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Doğum YeriGörüntüle
2HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
3Âlî, Hüseyin Âlî Çelebid. ? - ö. 1648Doğum YeriGörüntüle
4VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Doğum YılıGörüntüle
5HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
6Âlî, Hüseyin Âlî Çelebid. ? - ö. 1648Doğum YılıGörüntüle
7VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Ölüm YılıGörüntüle
8HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
9Âlî, Hüseyin Âlî Çelebid. ? - ö. 1648Ölüm YılıGörüntüle
10VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99MeslekGörüntüle
11HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
12Âlî, Hüseyin Âlî Çelebid. ? - ö. 1648MeslekGörüntüle
13VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Âlî, Hüseyin Âlî Çelebid. ? - ö. 1648Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VECDÎ, Kebecizâde Vecdî Efendid. ? - ö. 1598-99Madde AdıGörüntüle
17HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle
18Âlî, Hüseyin Âlî Çelebid. ? - ö. 1648Madde AdıGörüntüle