FEHÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da Akçaabat’ta Kazancı-zâde Serdâr Hacı Muhammed Ağa’nın oğlu Hüseyin Ağa (ö. 1179/1765-1766)’nın mezarının kitabesinde bir tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzumedeki tarihten XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı ve 1179/1765-66 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 69-70.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kazancı-zâde Serdâr Hacı Muhammed Ağa’nın Oğlu Hüseyin Ağa

Ey dirîgâ gitdi destimden şu ‘ömr-i nâzenîn

Ebre girmiş meh gibi âh meskenim zîr-i zemîn

Gençliğime doymayup oldum cihândan nâ-murâd

Ârzû-yı tab‘ım üzre sürmedim hayfâ demin

Yâd edin hayr ile rûhum ey muhîb yoldaşlarım

Ola ki isyânımı afv ede Rabbü’l-‘âlemîn

Pederim Hacı Muhammed Ağa Serdâr-ı ‘atîk

Ede Allah cümlemizi havf-ı mahşerden emîn

Mevtine Hüseyn Ağa’nın dedi târîhin Fehîm

Vere Yezdân cennet-i Me’vâ’dan ana hûr-i în 

Sene, 1179/1765-1766

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 69-70.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Alaettin Bahçekapılıd. 25 Aralık 1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Kenan Sarıalioğlud. 22 Kasım 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Alaettin Bahçekapılıd. 25 Aralık 1948 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Kenan Sarıalioğlud. 22 Kasım 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Alaettin Bahçekapılıd. 25 Aralık 1948 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Kenan Sarıalioğlud. 22 Kasım 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Alaettin Bahçekapılıd. 25 Aralık 1948 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Kenan Sarıalioğlud. 22 Kasım 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Alaettin Bahçekapılıd. 25 Aralık 1948 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Kenan Sarıalioğlud. 22 Kasım 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Cevdet Karald. 18 Aralık 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle