FEHÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da Akçaabat’ta Kazancı-zâde Serdâr Hacı Muhammed Ağa’nın oğlu Hüseyin Ağa (ö. 1179/1765-1766)’nın mezarının kitabesinde bir tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzumedeki tarihten XVIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı ve 1179/1765-66 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 69-70.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Kazancı-zâde Serdâr Hacı Muhammed Ağa’nın Oğlu Hüseyin Ağa

Ey dirîgâ gitdi destimden şu ‘ömr-i nâzenîn

Ebre girmiş meh gibi âh meskenim zîr-i zemîn

Gençliğime doymayup oldum cihândan nâ-murâd

Ârzû-yı tab‘ım üzre sürmedim hayfâ demin

Yâd edin hayr ile rûhum ey muhîb yoldaşlarım

Ola ki isyânımı afv ede Rabbü’l-‘âlemîn

Pederim Hacı Muhammed ağa Serdâr-ı ‘atîk

Ede Allah cümlemizi havf-ı mahşerden emîn

Mevtine Hüseyn Ağa’nın dedi târîhin Fehîm

Vere Yezdân cennet-i Me’vâ’dan ana hûr-i în 

Sene, 1179/1765-1766

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 69-70.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Doğum YeriGörüntüle
2TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Doğum YeriGörüntüle
3ŞEVKET, Şâkird. 1847 - ö. 1878Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Doğum YılıGörüntüle
5TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Doğum YılıGörüntüle
6ŞEVKET, Şâkird. 1847 - ö. 1878Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Ölüm YılıGörüntüle
8TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEVKET, Şâkird. 1847 - ö. 1878Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞEVKET, Şâkird. 1847 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Madde AdıGörüntüle
14TÂLİB, Süleymând. 1814 - ö. 1847Madde AdıGörüntüle
15ŞEVKET, Şâkird. 1847 - ö. 1878Madde AdıGörüntüle